Hirdetmény a bírósági ülnökök választásáról

A szükséges dokumentumokat legkésőbb 2019. április 10-ig kell megküldeni a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodájába

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében, törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák – bírósági ülnökök - is részt vesznek az ítélkezésben.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

Az ülnökök legutóbbi általános választására 2015-ben került sor, az akkor megválasztott ülnökök megbízatása a Bjt. 217. § (1) bekezdése értelmében az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével lejár.

A Köztársasági Elnök 95/2019. (III.5.) KE határozatával a bírósági ülnökök megválasztását 2019. március 7. és 2019. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

A Bjt. 212. § (1) és 220. § (1) bekezdés d) pontjában rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött, de 70. életévét el nem érő magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik.

A Bjt. 213. § (2) bekezdése alapján a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények  tantestületei, nem pedagógus ülnökeit pedig az egyesületek, a foglalkozásuk szerinti érdekképviseleti szervek, valamint az őket a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik. 

A Bjt. 231. § (4) bekezdése alapján a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

A Bjt. 215. § (1) bekezdése alapján Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Budapest Környéki Törvényszék és a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeit a megyei város közgyűlésével és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeivel megosztva, a Budakörnyéki Járásbíróság ülnökeit pedig a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeivel megosztva választja meg.

A bírósági ülnökké jelölő és az elfogadó nyilatkozatot valamint a hozzájuk csatolt erkölcsi bizonyítványt és a képesítést igazoló bizonyítványokat legkésőbb 2019. április 10-ig kell megküldeni a következő címre: 1052 Budapest, Városház u. 7. Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda

Az ülnökválasztással kapcsolatban a következő telefonszámon és email címen lehet érdeklődni: dr. Takács Mária, 06-1-233-6813,

A Hirdetményhez csatolt dokumentumok: