Hulladékszállítási tájékoztató

Üdülőtulajdonosok részére

Tisztelt Üdülőtulajdonos!

Az Ön településének önkormányzati rendelete alapján április 1. – szeptember 30. között minden üdülőtulajdonos a közszolgáltató által biztosított, speciális többlethulladékos zsákba tudja kihelyezni a háztartási hulladékot. A zsákok csak a hulladék gyűjtésére, tárolására szolgálnak, az állandó lakosok által használt szabványos gyűjtőedényt helyettesítik.

A speciális többlethulladékos zsákok 2019 április 1. és május 31. között átvehetők az Ön településéhez tartozó átvételi ponton.

A 2018.május 25-től kötelezően alkalmazandó GDPR-nak (General Data Protection Regulation – az Európai Unió új adatvédelmi rendelete) köszönhetően Önkormányzatokkal együttműködve változtattunk az átvételi pontok listáján az Önök személyes adataik védelme érdekében.

Az átvételi pont pontos címét és nyitvatartását a mellékelt lista tartalmazza. Jogosultságát igazolványával, az átvétel tényét aláírásával tudja igazolni. Amennyiben Ön nem szerepel a nyilvántartásunkban, kérjük ezt jelezze az átvételi ponton. Ebben az esetben lehetősége van helyben az adatbejelentő lap kitöltésére és ezután a zsákok átvételére. Kérjük hozza magával az adás-vételi szerződésének másolatát vagy egy hivatalos igazolást (Önkormányzattól) arról, hogy a településen üdülővel rendelkezik. Ezek az iratok az adatbejelentő lap mellé csatolandók.

Tájékoztatjuk, hogy az április 1. – szeptember 30. közötti időszakra a gyűjtési napok száma szerint a közszolgáltatója 26 alkalommal gyűjti be a hulladékokat. A hulladékkezelési díj megfizetésével Ön 26 db 80 literes többlethulladék zsák átvételére jogosult. A hulladékkezelési díjról szóló számlát negyedévente utólag az NHKV Zrt. postázza Önnek.

A kommunális hulladék elszállítása mellett a szelektív és a zöld hulladékot is begyűjtjük, de kizárólag az általunk forgalmazott szelektív és biológiailag lebomló zsákokban. A szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló zsákokat térítésmentesen biztosítjuk, a zöld hulladék gyűjtéséhez a biológiailag lebomló zsákok megvásárolhatók az Ön településén található értékesítési pontokon. Az értékesítési pontok pontos címe megtalálható honlapunkon: www.zoldhid.hu Gyűjtési rend menüpont alatt településenként letölthető formában.

Amennyiben a hulladékbegyűjtéssel, szállítással kapcsolatosan kérdése merülne fel, forduljon bizalommal hozzánk, készséggel állunk a rendelkezésére.

Elérhetőségeink:

Telefonszámunk: 06 (28) 561-200, E-mail címünk: ugyfelszolgalatarterieskikaczoldhid.hu

Postacímünk: 2101 Gödöllő, Pf.: 75; 2661 Balassagyarmat, Pf. 101.

Honlapunk: www.zoldhid.hu, Facebook oldalunk: facebook.com/www.zoldhid.hu

Többlethulladékos zsák átvételi helye és ideje Őrbottyánban: április 1-től május 31-ig az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet telephelyén (2162 Őrbottyán, Fő út 99.), ügyfélfogadási időben. (hétfő: 730-1800, szerda: 730-1200, péntek: 730-1200)

Hulladékszállítási rend az üdülőterületen

További tájékoztatás az üdülőkre vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról:

A helyi önkormányzati rendelet szabályozása mellett, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény V. fejezet 21. pontjának 47. § (4) bekezdése kimondja:

„Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50 százalékát kell megállapítani.”

Szolgáltatás szüneteltetése

Felhívjuk figyelmét, hogy üdülőingatlan esetében részleges szüneteltetésre nincs lehetőség, csak a teljes időszakra lehet azt kérvényezni. Amennyiben Ön csak időszakosan használja üdülőingatlanát, abban az esetben is - a törvényi kötelezettségek értelmében - 6 havi szolgáltatást kell igénybe vennie.

A szüneteltetést mindig a tárgyévre vonatkozóan, írásban előre kell igényelni a honlapunkon a Letöltések menüpontban  megtalálható adatbejelentő lap megfelelő rovatának kitöltésével és két közüzemi víz és villanyszámlarészletező (nem csekk) megküldésével.

Szüneteltetési kérelmét kérjük, az alábbi címek valamelyikére küldje:

2101 Gödöllő, Pf.: 75

2661 Balassagyarmat, Pf. 101.