Tűzgyújtás szabályai

A részletes tájékoztatót itt olvashatják.

Az avar és kerti hulladékégetés szabályairól

Az ingatlan belső részén száraz növényi hulladékot tartós füstölés nélkül égetni

 

április 1. és november 30. között

minden hónap első péntekén 1600 és 2000 óra között lehet.

 

Tüzelőhelyet kijelölni és használni épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 6 méter távolságra lehet. (Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete.)

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet, amelynek értelmében megváltoztak a szabadtéri tűzgyújtás szabályai. TILOS a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik. Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladékoktól, száraz növényzettől mentesen tartani.

A szabadtéri tűzgyújtás szabályai:

Külterületen előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését.

A tűz terjedésének megakadályozása érdekében a tüzelőhelyen a tűz oltására alkalmas eszközöket, felszereléseket kell készenlétben tartani.  Az égetés befejezésekor a tüzet el kell oltani, a tüzelőhelyet át kell vizsgálni és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, amely a tűz újraéledését vagy tartós füstölést eredményezne. A tüzet őrizetlenül hagyni tilos!

Tűzgyújtási tilalom esetén akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

 

 

 

2015. július 03-án tűzgyújtási tilalmat rendeltek el Magyarország egész területére.

A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a szabadban történő tűzgyújtás szabályai az alábbiakban olvashatók.

Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos az irányított parlag- és gazégetés is.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon teszik közzé a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot és térképet, de erről az országos közszolgálati média is tájékoztatást ad. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról – mint a jelenleg kihirdetett esetben is – a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok is tájékoztatnak, amelyek ezen túl számos egyéb hasznos információval is szolgálnak. Honlapja kiemelt helyén teszi közzé a hírt a katasztrófavédelem is: www.katasztrofavedelem.hu/

A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él! Az említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthető az aktuális állapot. A lakosság a lakóhelye környékén található erdőterületekről az erdészeti hatóság által készített interaktív erdőtérképen (http://erdoterkep.nebih.gov.hu/) is tájékozódhat.