Síkosságmentesítés

Fontos, hogy a járdák síkosságmentesítése, az időjárás függvényében akár naponta több alkalommal is megtörténjen

A hideg időben hulló eső, vagy hó, hamar ráfagy az ingatlanok előtti járdákra, ami balesetveszélyt jelent a közlekedők számára. Ezért fontos, hogy a járdák síkosságmentesítése, az időjárás függvényében akár naponta több alkalommal is megtörténjen. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, az idős emberek és a mozgásukban bármilyen okból korlátozott személyek.

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a település környezetvédelméről, köztisztaságáról szóló 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének 15. §-ában foglaltak alapján,

az ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz letakarításáról, síkosság esetén – szükség szerint – a csúszásmentességről, hótól, jégtől történő mentesítésről.

A Közterület-felügyelet munkatársai, folyamatosan ellenőrzik a járdák letakarítását és síkosság-mentesítését. Ahol hiányosságot tapasztalnak, ott felhívják az illetékes személy figyelmét az elmaradt, de szükséges feladatok elvégzésére. Aki elmulasztja a síkosságmentesítést, teljes körű felelősséggel tartozik az ott bekövetkezett balesetek és káresemények tekintetében.

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 19/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §- a szerint a közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki a közterület használatát és rendjét, a település környezetvédelmét és köztisztaságát szabályozó önkormányzati rendelet rendelkezéseit megszegi. Helyi rendeletünk alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértővel szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Kérünk mindenkit, hogy saját lehetőségeihez mérten segítse a város járhatóságának fenntartását.

A környezet védelme miatt a síkosság-mentesítésre lehetőség szerint durva szemcséjű homok illetve homokkal kevert fűrészpor vagy forgács használata ajánlott.

Kérjük és köszönjük az együttműködésüket az elcsúszásos balesetek megelőzése érdekében!

Őrbottyán Város Önkormányzata