Iskolai beíratkozás

Hirdetmény az általános iskolai beíratkozásról

A 2016/2017. tanévre történő beíratás időpontja:

2016. április 14. (csütörtök) 8-19 óra között

2016. április 15. (péntek) 8-19 óra között

 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (1) bekezdése értelmében az általános iskolába történő felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. Döntését írásban közli a szülővel.

A felvételi kérelem elutasításáról határozatot hoz. A felvétel elutasítása esetén a szülőnek joga van az elutasító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül – jogsértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással – jogorvoslattal élni. Fellebbezését a Klebersberg Intézményfenntartó Központ területileg illetékes Tankerületi Igazgatójához nyújthatja be.

Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt biztosító körzetes iskolába kívánja gyermekét beíratni, és a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

dr. Tarnai Richárd

kormánymegbízott