Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

A pályázat célja a Közép-magyarországi Régióban új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, 18-25 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalkozás indítására.

A pályázók köre 18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikrovállalkozást indítani tervező természetes személyek.

E program mindenekelőtt azokat a fiatalokat célozza, akik vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Rendszer regisztrált alanya legyen, tehát olyan fiatal, aki a programba történő bevonáskor a megyei Kormányhivatalnál, vagy Járási Hivataloknál álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik.

A célcsoportba tartoznak a fentieken túl a felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők, vagyis az álláskeresők közül azok a felsőfokú végzettséggel rendelkező 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot. Pályakezdő álláskeresőként Kormányhivatalnál, vagy Járási Hivataloknál regisztrált álláskereső. Tervezett tevékenységek megvalósulása két komponens szerint

1) Komponens: Az első komponens keretében kerül sor a jelentkezők kiválasztására a jelentkezési feltételek ellenőrzésével, írásbeli kompetenciaméréssel és szóbeli meghallgatás keretében. A sikeres kiválasztás során programba vont jelentkezők az első komponens keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

2) Komponens: A második komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező vállalkozásukat megalapító fiatalok várhatóan 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából, várhatóan 10% önrész mellett. Pénzügyi feltételek A jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező vállalkozásukat megalapító fiatalok várhatóan 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából, várhatóan 10% önrész mellett.

Benyújtási határidő A pályázatok benyújtása folyamatos.

forrás: www.palyazatihirek.eu

Bővebb információt itt olvashat.