DMRV tájékoztató

a házi szennyvíz beemelõk létesítésével, közszolgáltatói üzemeltetésével kapcsolatban

Felhasználói tájékoztató!

Amennyiben Ön nem rendelkezik szennyvízátemelővel, ilyen berendezés ingatlanán nem üzemel, úgy jelen tájékoztatásunkat tekintse tárgytalannak!Tisztelt Felhasználónk!

A 458/2013 (XII.2.) Korm. rendelet a szennyvíz házi emelővel kapcsolatban új feladatokat ír elő az Üzemeltető, Felhasználó és Ellátásért felelős (Önkormányzat, Magyar Állam) részére.

A jogszabály alapján:

 

  • a házi szennyvíz beemelők működtetése, működőképességének és üzembiztonságána, üzemképes állapotának folymatos fenntartása a vízközmű-szolgáltató feladata. Ezen feladatának teljesítéséhet FELHASZNÁLÓ biztosítja a szennyvíz beemelő megközelítését és korlátozásmentes hozzáférését, valamint - eltérő műszaki kialakítás, vagy megállapodás hiányában - a szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátását.
  • az utcai gerinc-csatornával egyidejű kiépítés esetén a házi szennyvíz beemelők létesítése az Ellátásért felelős (Önkormányzat, vagy Magyar Állam) feladata.

Korábban már kiépült, illetőleg az ezt követően a Felhasználó által kiépített szennyvíz beemelőknél az üzemeltetési feladat átvételekor a vízközmű-szolgáltató és a Felhasználó átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell felvegyen, a jogszabály által előírt tartalommal.
br />A szennyvízrendszerhez korábban csatlakozott szennyvíz beemelő esetében a fent leírt átadás-átvételi eljárást legkésőbb 2014. február 28-ig le kell folytatni.

Ehhez szükséges a Felhasználók igénybejelentése a vízközmű szolgáltató felé!

Igénybejelentését a mellékelt bejelentőlap kitöltésével teheti meg, melyet kérjük, hogy Társaságunk részére visszajuttatni szíveskedjen.
Társaságunk az igénybejelentés igazolt átvételét követő 15 napon belül az átadás-átvételi eljárás időpontjáről tértivényes levélben, vagy egyéb igazolható módon értesíti önt - természetesen az időpont egyeztetés lehetőségének fenntartásával.

Tovbábbi információ a DMRV honlapján olvasható.

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.