Dajka pályázat

A pályázati felhívás itt megtekinthetõ.

Pályázati felhívás!

ŐrbottyániNapközi Otthonos Óvoda

                      

a "Közalkalmazottak jogállásárólszóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


dajka

munkakörbetöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2014.09.01.-2015.07.31.–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Amunkavégzés helye:

Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi F.utca 84.

Amunkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

dajka

Illetményés juttatások:

Az illetmény megállapítására és ajuttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. éviXXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

§        8 általános,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok,igazolások:

§         Iskolai bizonyítvány, Önéletrajz,Erkölcsi bizonyítvány

 Amunkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakörlegkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be.

Apályázat benyújtásának határideje: 2014. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosantovábbi információt Balázsné Szalai Katalin nyújt, a06-28/563-285,06/70-4533114 -os telefonszámon.

Apályázatok benyújtásának módja:

§        Postaiúton, a pályázatnak a Őrbottyán Nagyközség Napközi Otthonos Óvoda címéretörténő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi F. utca 84. ). Kérjük aborítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90/2014, valamint a munkakör megnevezését: dajka

§        Elektronikusúton Balázsné Szalai Katalin részére a napsugaroviarterieskikacfreemail.hu E-mail címenkeresztül

§        Személyesen:Balázsné Szalai Katalin, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi F. utca 84.  

Apályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 8.

Apályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§        ŐrbottyániÖnkormányzat honlapja - 2014. július 4.

§        ŐrbottyániÓvoda honlapja - 2014. július 4.

§        ŐrbottyániHírmondó - 2014. július 10.