Bírósági ülnökök 2018. évi soron kívüli választása

A nyilatkozatokat és mellékleteket legkésőbb 2018. április 16-ig kell beküldeni.

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.
A 2018. július 1. napján hatályba lépő 2017. évi XC. törvény (Be.) 680 § (5) bekezdése megváltoztatja a fiatalkorúak ellen büntetőeljárásban résztvevő ülnökök összetételére vonatkozó szabályokat.

A Be. 680 § (5) bekezdése értelmében a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

a) pedagógus
b) pszichológus, vagy
c) család, gyermek és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez  kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Tekintettel arra, hogy a fiatalkorúak elleni büntetőeljárások lefolytatásához nem elégséges a meglévő ülnöki létszám, ezért vált szükségessé új választás kiírása, melye a Köztársasági elnök a 70/2018. (II.20.) KE határozatával tűzött ki.

Csatolt dokumentumok: