Szociális ügyek

Szociális ügyek

A szociális támogatások új rendjéről

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere jelentősen átalakult. A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával a korábban jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül.

Az aktív korúak ellátásába tartozik:

 • a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
 • az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás: a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy részre erre válik jogosulttá)

Továbbra is a járási hivatalnál igényelhetők:

 • alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj)
 • időskorúak járadéka
 • alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás
 • egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

A kérelmeket be lehet nyújtani:

 • a polgármesteri hivatalban, amely továbbítja a járási hivatal részére
 • járási hivatalnál ügyfélfogadási időben
 • a kormányablakban
 • a járási hivatal kirendeltségén
 • a járási hivatal települési ügysegédjénél

Váci Járási Hivatal      2600 Vác, Március 15. tér 11.

Ügyfélfogadás:

hétfő                     14.00 – 18.00

szerda                   8.00 – 16.00

péntek                   8.00 – 12.00

 

Váci Kormányablak: 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 16.

Ügyfélfogadás:

hétfő                  7.00 – 17.00

kedd                   8.00 – 18.00

szerda                8.00 – 20.00

csütörtök            8.00 – 18.00

péntek                8.00 – 16.00

Járási Ügysegéd: Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal, Fő út 99.

Ügyfélfogadás: minden hónap 3. keddjén 8-12 óra között 

2015. március 1. napjával az alábbi ellátások szűntek meg:

 • lakásfenntartási támogatás
 • adósságkezelési szolgáltatás
 • méltányossági ápolási díj
 • méltányossági közgyógyellátás

Az ellátási formák helyébe lépett, Őrbottyán Város Önkormányzata által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lett. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az alábbi támogatási formákról rendelkezik:

1. Rendkívüli települési támogatás

2. Gyógyszerkiadások támogatása

3. Tartósan beteg nagykorú hozzátartozó ápolásának támogatása

4. Lakhatási kiadások támogatása

A jogosultsági feltételek részleteiről és a kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványokról ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél tájékozódhat.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő       7.30 – 12.00 és 13.00 – 18.00

szerda     7.30 – 12.00

péntek     7.30 – 12.00

Csatolt dokumentumok: