Őrbottyáni Értéktár Bizottság

Az Őrbottyáni Értéktár Bizottság feladata a helyi értékek felkutatása, gyűjtése és gondozása.

Az értékek gyűjtésének folyamatába Őrbottyán is bekapcsolódott, mivel az önkormányzat fontosnak tartja a múlt és a jelen értékeinek megőrzését és széles körben való megismertetését. Első lépésként a képviselő-testület 2017. decemberében megalakította az Őrbottyáni Értéktár Bizottságot, amelynek feladata a helyi értékek felkutatása, gyűjtése és gondozása. A bizottság tagjai: Fejesné Pécsi Éva, Szlovák Andrea, Takács-Sánta Ágnes, Posta Zoltán és Benedek Éva, a bizottság elnöke. Az Értéktár feltöltése hosszú folyamat, amely során a polgármesternek címezve bárki kezdeményezheti a honlapról letölthető, vagy a Polgármesteri Hivatalban kérhető adatlapon a településen fellelhető vagy itt létrehozott (létrejött) nemzeti érték felvételét. Ezen az adatlapon fel kell tüntetni az ajánló személy vagy szervezet adatait, illetve a javasolt érték pontos leírását, képét, történetét és a javaslat indoklását. Szintén meg kell jelölni, hogy az alábbiak közül melyik szakterülethez tartozik az érték:

  • agrár- és élelmiszergazdaság
  • egészség és életmód
  • épített környezet
  • ipari és műszaki megoldások
  • kulturális örökség
  • sport
  • természeti környezet
  • turizmus és vendéglátás

Mindezek ismeretében fogja a Bizottság az értéket felvenni az értéktárba és a továbbiakban nyilvántartani, gondozni, és a lehetőségek függvényében népszerűsíteni.

Kérünk mindenkit, hogy ha olyan értéket ismer a településen, amely gyűjtésre, megőrzésre érdemes, segítse munkánkat a javaslattevő lap kitöltésével!

(Néhány példa más települések értékeiből: orosházi kolbász, bujáki várrom, görögszói római katolikus kápolna, szili búcsú, Glatz Oszkár és hagyatéka, 8 tojásos eperlevél, stb.)