Művelődési Ház és Könyvtár

A Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán két tagintézményt foglal magába: Őrbottyán művelődési házát és könyvtárát.

Intézményegységek Elérhetőségek 
 • I. sz. Művelődési Ház
 • II. sz. Művelődési Ház (műemlék)
 • Városi Könyvtár
 • Fiókkönyvtár
Cím: 2162 Őrbottyán, Rákóczi u. 48. 
Telefon / fax: 06-28/360-389 
E-mail:  
Honlap: http://www.orbottyanimuvelodesihazeskonyvtar.hu/ 

Az alapító okirat módosítása 2004 márciusában történt. Mindkét közművelődési intézmény működésének alaptörvénye az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről. Az intézmény fenntartója Őrbottyán Város Önkormányzata. 

Művelődési Ház feladata a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek feltárása, a helyi művelődési szokások gondozása. Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek, a civil szervezetek támogatása.

Munkatársak

 • Takács-Sánta Ágnes intézményvezető
 • Kollárné Neisz Márta szervező
 • Hostyinszki Bálint könyvtáros

KÖNYVTÁR

A Könyvtár a polgárok teljes körét kiszolgáló nyilvános közgyűjtemény (általános gyűjtőkörű közművelődési könyvtár), melynek alapfeladata: a könyvtári állomány folyamatos gyarapítása és szolgáltatások nyújtása a lakosság számára. Ennek formája a kultúra értékeit hordozó dokumentumok helyben történő használatának lehetővé tétele és kölcsönzése, közhasznú és helyismereti információk nyújtása.

Szolgáltatásai

Könyvkölcsönzés, helyben olvasás, irodalomkutatás, előjegyzés, könyvtárhasználati foglalkozások, számítógép használat, Internet használat, fénymásolás. Beiratkozási díj nincs!

A Városi Könyvtár térítéses szolgáltatásai:

 • fénymásolás: 
 • A/4 - es: oldalanként 20,- Ft, 
 • A/3 - as: oldalanként 40,-Ft, 
 • Internet használat: félóránként 90,- Ft.

Minden késedelemmel visszahozott könyv után késedelmi díjat számolunk fel.

Kölcsönzési idő lejártára 1 hét türelmi idő után levélbeli figyelmeztetéssel él a könyvtár. Ekkor már nincs lehetőség hosszabbításra. 

2 héttel a lejárat után küldött 1. értesítés díja 300,-Ft (+ késedelmi díj: 10,-Ft/nap/db) 

3 héttel a lejárat után küldött 2. értesítés díja 400,- Ft (+ késedelmi díj: 10,-Ft/nap/db) 

6 héttel a lejárat után küldött 3. értesítés díja 700,-Ft (+ késedelmi díj: 10,-Ft/nap/db) 

8 héttel a lejárat után a könyvtár bírósághoz fordul. 


A bírósági felszólítás díja 1000,-Ft + bírósági illeték. (+ késedelmi díj: 10,-Ft/nap/db) 

Ha az olvasó a könyvet elveszti, vagy megrongálja, köteles ugyanannak a műnek egy másik, kifogástalan állapotban lévő példányát könyvtárnak beadni. Ha az olvasó az elvesztett vagy megrongált könyvet nem pótolja, a lejárattól számított 10 napon belül köteles a könyv értékét megtéríteni (a mindenkori forgalmi értéknek megfelelően.)

 

A Városi Könyvtár nyitva tartásának rendje

Cím: Őrbottyán, Rákóczi út 48. 

Nyitva tartás:

Hétfő

14.00 - 18.00 

Kedd

Szerda

14.00 - 18.00 

ZÁRVA

Csütörtök

15.00 - 19.00 

Péntek

14.00 - 18.00

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ

A művelődési ház funkciójából adódóan településünkön – lehetőségeinket figyelembe véve – a következő területek köré kell a feladatokat csoportosítani:

 • Kisközösségek, amatőr alkotó csoportok működése, 
 • Kulturális rendezvények szervezése, 
 • Önkormányzati, intézmények, civil szervezetek, egyházak programjainak támogatása (helybiztosítás, együttműködés a rendezvények lebonyolításában), 
 • Önkormányzati település szintű nagyrendezvények művelődési házat érintő feladatai, 
 • Kapcsolatok építése, reklámtevékenység

 

​A Művelődési Ház állandó programjai, csoportfoglalkozásai

I. sz. Művelődési Ház:

 • Kedd: Fitnesstorna 16 órától 17 óráig, vezeti Budainé Gyarmati Éva 
 • Csütörtök: Ping-Pong 15 órától 19 óráig
 • Péntek: Baba-mama klub 10 órától 12 óráig kéthetente
 • Péntek: Filmklub 19 órától 23 óráig minden hónapban egy alkalommal 

II. sz. Művelődési Ház: 

 • Kéthetente, keddenként a Vácbottyáni Hagyományőrző Nyugdíjas Klub összejövetelei 

A Művelődési Ház szervezi a településszintű nagyrendezvényeket, társadalmi ünnepeket, megemlékezéseket a civilszervezetekkel és intézményekkel karöltve. A Művelődési Ház évente megrendezi:

 • a Magyar Kultúra napját, a
 • Városi Nőnapi rendezvényt,
 • a Tavaszköszöntő rendezvényt,
 • a Március 15-i megemlékezést,
 • Városi Majálist,
 • a Nemzeti Összetartozás Napját,
 • Kvassay napot,
 • a Nyárköszöntő rendezvényt,
 • Harangok Napját,
 • az Augusztus 20 ünnepséget,
 • az Őszköszöntő rendezvényt,
 • a Szüreti felvonulást és Bált,
 • az Idősek Napját,
 • az Október 6- i megemlékezést,
 • az Október 23-i megemlékezést,
 • a Városi Mikulást,
 • a Télköszöntő rendezvényt
 • a Szeretet ünnepet.

A fent felsorolt rendezvények 2015. évben a következőkkel bővültek:

 • Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja
 • Meseírás napja
 • Holokauszt emléknap
 • Mozdulni jó nap!
 • Városi gyereknap
 • Meseírás napja
 • Gyalogló világnap
 • Szent Márton napja

A Művelődési Házak helyet adnak továbbá vásárok, termékbemutatók megrendezésének, évenként többször a Vörös Kereszt által szervezett véradásoknak, pártok, egyesületek, más civil szervezetek rendszeres összejöveteleinek, magánszemélyek rendezvényeinek, hagyományőrző rendezvényeknek.

Csatolt dokumentum:

 • [pdf]SZMSZ

  Szervezeti és Működési Szabályzat