Multifunkciós közösségi és sportközpont kialakítása Őrbottyán Városában

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00008

Projektünk célja a település központjában található sportpálya komplex fejlesztése és korszerűsítése, új szabadtéri sportolásra alkalmas kültéri funkciók telepítése, továbbá az öltöző bővítésével multifunkciós sportközpont kialakítása, amely a sport mellett közösségi térként is működne a településen. Projektünk közvetlen céljai:

  • meglévő öltöző épületének hőszigetelése
  • új közösségi rendezvényekre és sportolásra is alkalmas fedett csarnok építése, amely a meglévő öltözőépületet bővítésével valósulna meg
  • multifunkciós 20x40 m-es komplex rekortán sportpálya kialakítása, amely használható kézilabda és kosárlabda játékra, továbbá kispályás labdarúgásra is
  • a sportpálya öltözővel szembeni oldalán a terepadottságokat kihasználva, a domboldalba süllyesztett pár soros lelátó elhelyezése
  • biodiverzitás megőrzését elősegítő park, zöldterület kialakítása
  • gördeszka pálya és kerékpáros akadálypálya kialakítása
  • közösségi és sportközpont megközelítéséhez szükséges parkolók (elektromos autótöltővel), térburkolatok kiépítése, valamint a meglévő kerítés áthelyezése
  • megújuló energiaforrás hasznosítása

A kialakításra kerülő közösségi és sportközpont a lakosság, civil szervezetek széles korcsoportja számára biztosít majd lehetőséget a kikapcsolódásra. A települési rendezvények (bálok, sportbálok, hétvégi ifjúsági rendezvények) mellett a hét minden napján lesz lehetőség sportolásra is. Projektünk célja olyan infrastruktúra-fejlesztés, amely egyszerre növeli a településen elérhető közösségi és sportszolgáltatások számát, minőségét hozzájárulva a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához, továbbá a település általános környezeti állapotát is javítja. A projekt hozzájárul a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához, amely hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzóbbá és élhetőbbé válik. A fejlesztés hozzájárul a közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújításához, az új közösségi és sportközpont alkalmas lesz a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztés a környezeti fenntarthatóság követelményeit is szolgálja. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy: a település méretéhez és lakosságszámához képest nem áll rendelkezésre elegendő közösségi tér, illetve a meglévő közösségi terek méretük miatt már nem alkalmasak a közösségi igények 100%-os kielégítésére, a meglévő sportolásra, aktív kikapcsolódásra alkalmas épületek, területek esetében nincs megfelelő számú és minőségű funkció. A település méretéhez és lakosságszámához képest nem áll rendelkezésre elegendő sportolásra alkalmas helyszín. A tervezett épület, a kültéri sport funkciók, illetve a zöldterület fejlesztési, fásítási projektelemek nagy mérték javítják a településképet, az utcakép fontos részévé válhatnak. A fejlesztési terület nagy része jelenleg rendezetlen, ebben a környezetben megépítésre kerülő klímabarát elemekkel kiegészített közösségi és sport infrastruktúra nagy mértékben hozzájárul az élhető települési környezet kialakításához. A tervezett közösségi és sportközpont által növekszik a közösségi, ifjúsági és sportprogramokat kiszolgáló infrastruktúra a településen, a kültéri sportfunkciók telepítésével jelenleg hiányzó szolgáltatások is elérhetőek lesznek a településen. A fejlesztés hozzájárul a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, az egészséges életmód és az aktivitást megőrző programlehetőségek biztosításához. A projekt eredményeként biztosított lesz megfelelő méretben és minőségben a közösségi rendezvények, programok és sportolásra alkalmas infrastruktúra, továbbá a gördeszka és kerékpáros akadálypálya kialakításával az elérhető szolgáltatások köre is bővül. A projekt megvalósításával a helyi identitás tudat, a települési kohézió erősödik, az életminőség javul, továbbá a település lakosságmegtartó képessége növekszik.  A projekt kertében füvesítés, zöldterület és biodiverzitás megőrzését szolgáló park is kialakításra kerül, továbbá faültetés is megvalósul. A projekt révén a zöldterületek nagysága növelésre kerül, minősége javul. A támogatási kérelem tartalmaz önállóan támogatható tevékenység megvalósítását a pályázati felhívás 2.1.1. pontjával összhangban. Az önállóan támogatható tevékenységek mellett a támogatási kérelem esetében releváns önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó tevékenységek és válaszható tevékenységek is megvalósulnak a projekt keretében. A meglévő épület hőszigetelésével és a napelemes, napkollektoros rendszer telepítésével érvényesülnek az energiahatékonysági és a megújuló energia felhasználás bővítése szempontok. Az épület bővítésre vonatkozó akadálymentesítés előírások teljesülnek (akadálymentes mosdó, parkoló és akadálymenetes útvonal). A fejlesztés során helyi igényfelmérésen alapuló tevékenységek kerülnek megvalósításra. A tervezett fejlesztés illeszkedik a meglévő, hatályos településrendezési eszközökhöz.

További információ kérhető:

Szabó István Ferenc polgármester
E-mail:
Tel: +36-28-360-044

Csatolt dokumentumok: