2018. évi bizottsági anyagok

Munkaterv, meghívók, jegyzőkönyvek

Meghívók, jegyzőkönyvek

2018. január 24.

 • Meghívó a Humánügyi Bizottság 2018. január 24-i ülésére [pdf]

  Napirend: a 2018. évi Önkormányzati rendezvények elfogadása, az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat szervezeti és működési szabályzatának elfogadása, Önkormányzati rendelet alkotása a szociális gondoskodás helyi szabályairól, a Humánügyi Bizottság 2018. évi munkaterve, valamint - zárt ülés keretében - rendkívüli települési támogatások

2018. február 21.

 • Meghívó a Humánügyi Bizottság 2018. február 21-i ülésére [pdf]

  Napirend: Pályahasználat a Tökmag Focisuli SE számára, az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2019-2021. évekre, az Önkormányzatának 2018. évi költségvetése, a 2017. évi költségvetés módosítása, beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról, az alpolgármester 2017. évi beszámolója, a Humánügyi Bizottság 2017. évi beszámolója, valamint - zárt ülés keretében - rendkívüli települési támogatások

2018. március 21.

2018. április 18.

2018. május 23.

 • Meghívó a Humánügyi Bizottság 2018. május 23-i ülésére [pdf]

  Napirend: az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójának elfogadása és önkormányzati rendelet alkotása az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról, az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat 2017. évi munkájának szakmai beszámolója a gyermekvédelmi és szociális feladatainak ellátásáról, önkormányzati rendelet alkotása az egészségügyi alapellátási körzetekről, fogorvosi praxisjog elidegenítésével összefüggő előszerződés megkötése, értékelés az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

2018. június 20.

2018. szeptember 20.

 • Meghívó a Humánügyi Bizottság 2018. szeptember 20-i ülésére [pdf]

  Napirend: az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat, valamint - zárt ülés keretében - a Pest Megye Közgyűlése által adományozható díjakra jelölésről, rendkívüli települési támogatások

2018. október 24.

 • Meghívó a Humánügyi Bizottság 2018. október 24-i ülésére [pdf]

  Napirend: „Civil szervezetek 2019. évi önkormányzati támogatása” címmel pályázat kiírása, az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének tájékoztatója a 2017/2018-as nevelési évről, Települési Értéktár Bizottság beszámoló, valamint - zárt ülésen - rendkívüli települési támogatások

2018. november 21.

2018. december 12.