2016. évi bizottsági anyagok

Munkaterv, meghívók, jegyzőkönyvek

Meghívók, jegyzőkönyvek

2016. január 20.

 • Meghívó a Humánügyi Bizottság 2016. január 20-i ülésére [pdf]

  Napirend: a 2015. évi költségvetési rendelet módosítása, az adományozható elismerésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása, az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat működési engedélye, a Humánügyi Bizottság 2016. évi munkaterve, valamint - zárt ülés keretében - rendkívüli települési támogatások elbírálása

2016. február 24.

 • Meghívó a Humánügyi Bizottság február 24-i ülésére [pdf]

  Napirend: a Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója, a Humánügyi bizottság 2015. évi beszámolója, az Önkormányzat 2016. évi költségvetése, az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2017-2019. évekre, az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat szakmai programjának elfogadása, valamint - zárt ülés keretében - rendkívüli települési támogatások elbírálása

2016. március 23.

2016. április 20.

2016. május 18.

 • Meghívó a Humánügyi Bizottság 2016. május 18-i ülésére [pdf]

  Napirend: az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójának elfogadása és önkormányzati rendelet alkotása az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról, beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, fogorvosi praxis elidegenítése, a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása, a nyári táborok támogatása, valamint rendkívüli települési támogatások elbírálása.

2016. június 20.

2016. június 29.

2016. szeptember 21.

 • Meghívó a Humánügyi Bizottság 2016. szeptember 21.-i ülésére [pdf]

  Napirend: Az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének tájékoztatója a 2015/2016-os nevelési évről, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás, pályázat kiírása, valamint az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.

2016. október 18.

2016. november 23.

2016. december 7.