Humánügyi Bizottság

Tagok, feladat- és hatáskör

A Humánügyi Bizottság feladata az egészségügyi, szociális és családügyi, köznevelési és közoktatási ügyekben, feladatkörökben a képviselő-testület döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának ellenőrzése, továbbá a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlása.

A Humánügyi Bizottság 5 tagú: 3 képviselő és 2 nem képviselő jogállású taggal.

A Humánügyi Bizottság munkaterv szerinti rendes ülését a képviselő-testület ülését megelőző héten csütörtöki napon tartja.

A Humánügyi Bizottság feladatkörében különösen:

 1. részt vesz a szociális, gyermekvédelmi, oktatási és egészségügyi témájú rendeletek előkészítésében, azok felülvizsgálatában,
 2. zárt ülés keretében első fokon dönt – a képviselő-testület által a költségvetésben jóváhagyott előirányzatot figyelembe véve – az átruházott hatáskörökben,
 3. figyelemmel kíséri az idős emberek, a családok, a veszélyeztetett gyermekek helyzetét,
 4. kapcsolatot tart az intézményvezetőkkel, a pedagógusokkal, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal, a háziorvosokkal, a gyermekorvossal, a fogorvossal és a védőnőkkel,
 5. véleményezi az egészségügyi szolgáltatásokat vállalók pályázatát, tevékenységét,
 6. figyelemmel kíséri az egészségügyi szolgáltatások, a közegészségügy általános helyzetét,
 7. javaslatot tehet a költségvetés előirányzatainak megállapítására, az intézmények saját bevételének hasznosítására, a tárgyi eszközök fejlesztésére, az év közbeni előirányzat módosításra,
 8. véleményezi a bizottság hatáskörébe tartozó önkormányzati feladatellátás rendszerét, javaslatot tesz annak módosítására, továbbá véleményezi az intézményvezető kinevezését,
 9. javaslatot tesz az utcanevek megváltoztatására, közterületek elnevezésére, továbbá véleményezi az ezekre érkezett javaslatokat,
 10. ellátja a munkatervében és a képviselő-testület által határozatban meghatározott feladatokat, gyakorolja a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatásköröket,
 11. részt vesz a hazai, nemzetközi és testvértelepülési kapcsolatok ápolásában és fenntartásában.

A Humánügyi Bizottság állásfoglalásával nyújthatók be:

 1. köznevelési, szociális és egészségügyi
 2. intézmények létesítéséről, megszüntetéséről, az intézményvezetők kinevezéséről,
 3. az utcanevek megváltoztatásáról, közterületek elnevezéséről,
 4. a költségvetésről

      szóló előterjesztés.

A Humánügyi Bizottság nyújtja be

 1. a szolgáltatástervezési koncepcióról,
 2. a helyi esélyegyenlőségi programról

szóló előterjesztést.

Tagok

elnök

Benedek Éva 

képviselő jogállású tagok

Csernákné Szoboszlai Szilvia 

Elischer Imre 

nem képviselői jogállású tagok

Gazdagné Kovács Krisztina 

Som Istvánné