Civil szervezetek

Civil szervezetek városunkban.

Kvassay Alapítvány

Az iskola tantestülete 2004. augusztusi tanévnyitó értekezletén elhatározta, hogy az iskola pedagógiai programjában foglaltak megvalósításának elősegítése, az iskolai oktatás színvonalának és tárgyi feltételeinek továbbfejlesztése és bővítése, tehetséges tanulók támogatása, szabadidős programok szervezése stb. érdekében alapítványt hoznak létre.

Az Alapítvány adószáma: 18706419-1-13.

Bottyán Equus Hungária Közhasznú Alapítvány

2002-től vált hivatalosan állatvédő szervezetté. Az alapítvány gondozásában élő lovak és még sok másfajta állat gondozásán kívül együttműködésüket kínálják a térségben lévő iskolák óvodák felé, szeretnék elérni, hogy a gyermekek kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, szerezzenek személyes tapasztalatokat az állatokkal szembeni megfelelő magatartásról. Szeretnék alapítványukat turisztikai látványossággá fejleszteni. Rendszeresen fogadják az odalátogatókat. A gyermekek nyári táborozások keretében is ellátogatnak az állatvédő egyesülethez.

Kvassay Jenő Klub

Hagyományőrző klub, céljuk a település kulturális életének felvirágoztatása. Tagsága a helyi nyugdíjasokból áll, a 46 fős népdalkör minden évben számos országos népdalversenyen és minden nyugdíjas találkozón részt vesz. Rendszeresen szerveznek kirándulásokat, részt vesznek a községben rendezett közösségi rendezvényeken, köreikben rendszeresen tartják az ünnepeket. 2006-ban vehették birtokba új klubházukat, melyet az önkormányzati támogatás mellett, rengetek társadalmi munkával és vállalkozók, valamint magánszemélyek támogatásával hoztak létre.

Barátság Horgászegyesület

A Horgászegyesület a település víztározójának tulajdonosaként a sporthorgászat, valamint a vízgazdálkodás területén fejt ki jelentős tevékenységet.

Hegedűs Géza Amatőr Kultúrális Egyesület

Léleklánc Állatvédő Alapítvány

Léleklánc Állatvédő Alapítványunk 2012. október 27-én alakult, melynek megalakítását, hosszú, küzdelmes, de eredményes munka előzte meg. A kurátorok magánemberként már hosszú évek óta végezték állat-, és környezetvédelmi tevékenységeiket. Jelenleg 25 kutyánkat, 4 cicánkat saját otthonainkban, önkéntes ideiglenes befogadóknál és támogatásként nyújtott ideiglenes befogadó helyen, élhető körülményeket biztosítva tartjuk mentett védenceinket.

Célunk, hogy az elhagyott, gazdátlan, kóborló, sintértelepekről kimentett, esetleg sérült, vagy egyéb módon rászoruló állatokat védelmezzük, befogadásukról gondoskodjunk, állatorvosok segítségével egészségügyi ellátást biztosítsunk, tudatosítsuk az emberekben az ivartalanítás fontosságát, a befogott állatok ideiglenes elszállásolását, megfelelő élelmezését, chipes azonosítóval való ellátását, és megfelelő gazdához juttatását, örökbe adását. Feladatunk maximális ellátása érdekében az ország egész területén járjuk a városokat, falvakat. Lehetőségeinkhez mérten támogatjuk a sintértelepek felszámolását. Úgy gondoljuk, hogy az állat-, és a természeti környezet védelme fontosságát tudatosítani és terjeszteni kell a társadalom minél szélesebb körében, az egymást követő nemzedékekben. Éppen ezért fontosnak tartjuk az intézmények fenntartóival hosszú távú kapcsolatok kialakítását, a felnövő nemzedékek környezetvédelemre, természetvédelemre és állatvédelemre való tudatos nevelése érdekében, amely elősegíti, hogy már gyermekkorban hangsúlyt kaphasson az élet- és az élőlénytisztelet fontossága, a házi kedvencek humánus tartása, a kóbor állatokkal kapcsolatos helyes és követendő viselkedés. Szükségesnek tartjuk, közművelődési és kulturális rendezvények szervezését, amelyek bemutatják és népszerűsítik az állat- és természetvédelem fontosságát. Fontosnak tartjuk továbbá, jótékonysági akciók, rendezvények – különösen örökbefogadó napok – szervezését és lebonyolítását, az állatotthonokban, menhelyeken lévő, vagy a kóbor állatok megsegítésére. Ideiglenes befogadó hálózat kiépítését, a kóbor vagy a menhelyeken lévő állatok végleges elhelyezésének elősegítése érdekében.

Terveink között szerepel megfelelő ingatlan tulajdon-, használati vagy bérleti jogának megszerzése esetén saját állatotthon létesítése (építése) és működtetése, melyhez elengedhetetlenül szükséges saját önkéntesek és a társadalom érdeklődő tagjai számára folyamatos képzések szervezése és bonyolítása.

Nagy súlyt fektetünk az állatorvosokkal való kapcsolatfelvételre, akciók szervezésére mind a gazdátlan, mind a gazdával rendelkező állatok ivartalanítása érdekében. Igyekszünk támogatásokat szerezni, mellyel segítséget nyújthatunk azon emberek munkájában, akik az állatvédelemmel hivatásszerűen foglalkoznak, de szűkös anyagi forrásokkal és a jogszabályi környezet állította korlátokkal küzdenek. Nagyon fontos számunkra, az idős vagy fogyatékkal élő, illetve az egyedül maradt emberek segítése az állataik gondozásában.

Elengedhetetlennek tartjuk kapcsolatok kiépítését és tartását más (külföldi és belföldi) természet- és állatvédő szervezetekkel, az összehangolt állatmentés és információ áramlás érdekében, továbbá önkormányzatok illetékes szervezeteivel a természeti környezet védelmét szolgáló, továbbá állatmentő feladatok összehangolása érdekében.

Kapcsolatokat kívánunk kiépíteni és együttműködni a bűnüldöző szervekkel az állatkínzásokkal és az állatokkal való nem megfelelő bánásmódot jelentő esetek megelőzésére, felkutatására. Idővel ebrendészeti feladatok ellátása önkormányzatok megbízásából, biztosítva a törvény által előírt feladatok teljesítését. Szeretnénk javaslatokat készíteni és előterjeszteni az illetékes állami, önkormányzati, társadalmi és politikai szervezeteknek az állatok és a természet védelmének fontosságát hangsúlyozó nevelési programokról, akciókról, szabályozási elképzelésekről, együttműködési lehetőségekről.

Sipos Judit elnök

Őrbottyáni Gyermekmosoly Óvodai Alapítvány

Az Alapítvány székhelye: 2162 Őrbottyán, Zrínyi I. utca 10. 
Az Alapítvány alapítója: Balázsné Szalai Katalin 
Az Alapítvány önálló jogi személy 

Adószám: 18703320-1-13 
Bank.szám: 66000035-11032302 

A Kuratórium tagjai: 

Diamantné Bodák Ildikó elnök
Balázsné Szalai Katalin alapító/elnökhelyettes
Gazdagné Kovács Krisztina tag
Gáplárné Gimesi Julianna tag
Szabóné Oszaczki Edina tag
Ábrány Jánosné tag
Farkasné Todor Ilona tag

Az Őrbottyáni Gyermekmosoly Óvodai Alapítványt 2003-ban hozta létre óvodánk vezetője, Balázsné Szalai Katalin, pedagógusainkkal karöltve.

Az alapítvány céljai és céljainak megvalósításának lehetőségei:

 • az őrbottyáni önkormányzati óvoda személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztése
 • az óvodába járó gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének elősegítése
 • a helyi kulturális értékek megismertetése a gyerekekkel, valamint a megismertetett értékek védelme
 • óvodás korú gyermekek érdekeinek helyi szintű képviselete
 • lehetőségeihez mérten hozzájárul az egészséges életmód kialakításához
 • a gyermekek környezetének szebbé és egészségesebbé tétele
 • az óvodák udvarának és az udvaron található játékok felújítása, fejlesztése
 • hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása és támogatása

Ezen célok megvalósításához részt vesz az Önkormányzati rendezvényeken, illetve olyan gyermek központú rendezvényeken, ahol a családok együtt tölthetik el napjukat, kikapcsolódást nyújtva rohanó világunkban. 
Egyúttal olyan programokat szervezni, ahol együtt örülhetnek a szülők, az Alapítvány tagjai, valamint az Alapítvány munkáját segítők a gyermekek önfeledt mosolyának.

Diamantné Bodák Ildikó elnök

Őrbottyáni Községi Sport Egyesület

Őrbottyán KSE

Fészek Családi Napközi

Fészek Családi Napközi honlapja

Katica Családi Napközi

Katica Családi Napközi honlapja

Őrbottyán Csapatok SE 

Elnök: Csapó Károly 
Székhely: 2162 Őrbottyán, Bartók B. u. 48. 
Levelezési cím: 2162 Őrbottyán, Táncsics M. u. 104.

Őrbottyán Csapatok SE honlapja

Őrbottyáni Civil Kör Közhasznú Egyesület

Őrbottyán Egészségéért Alapítvány

Őrbottyáni Polgári Kör Egyesület

Rhiannon Lovas Klub

Salamon Történelmi Club Egyesület

Az egyesület jelenlegi formájában 1993-ban alakult, bár tagjai már azelőtt is foglalkoztak haditornával, hagyományőrzéssel, a katonai és civil önvédelmi módszerek elsajátításával. A szervezet alapszabályban is rögzített tevékenysége a középkori hagyományok ápolása, a haditorna, zene és a korabeli mesterségek területén, kulturális- és sportbemutatók tartása, történelmi kutatás. Nevünket első fellépésünk helyszínétől, a visegrádi Salamon toronytól kölcsönöztük.

Az alapító tagok között találhatók mérnökök, akik a BME területén működő volt MHSZ Zrínyi Miklós Haditorna Klub tagjai voltak, díszmű kovácsok, (azóta a fegyverkészítés terén országos ill. nemzetközi ismertségre tettek szert) bőrműves, történelem tanár, zenészek.

Több éves önvédelmi és lövészeti képzés után kezdtünk haditornával foglalkozni, az első ilyen csoportok egyike vagyunk.

Számos rendezvényen vettünk részt országszerte, s Európa több országában (Ausztria, Svédország, Olaszország, Oroszország) is sikerrel szerepeltünk középkori játékokon, fesztiválokon. A Visegrádi Palotajátékok, a Savaria Történelmi Karnevál, a „Királyi Szakácsok Nyomdokán” középkori rendezvény, a Diósgyőri Várjátékok, Tatai Vári Vigasságok, Sümegi, Szigligeti várjátékok, Nagyvázsonyi Lovas napok csak a legnagyobbak ezek közül. Zalaegerszegtől Hajdúnánásig és Siklóstól Miskolcig nagyon sok helyi rendezvényen, fesztiválon, falunapon vettünk részt. Szerepeltünk több kisfilmben, TV műsorban is. Ezek közül az Aranymadár a filmszemle fődíját nyerte a kisfilm kategóriában.  

Mindig törekedtünk arra, hogy felszerelésünk és mozgásunk korhű legyen. Ezért sok külföldi és magyar kiadványt, könyvet tanulmányoztunk, számos e témában szaktekintélynek számító illetővel konzultáltunk. A többnyire saját készítésű fegyvereket, felszereléseket velük „lektoráltattuk”, az esetleges kritikákat elfogadtuk, a darabokat korrigáltuk. Az eredetihez nagyban hasonló (és majdnem azonos technológiával készült) felszereléssel a mozgások kutatására tértünk át. Több reneszánsz vívókönyv tanulmányozása után kijelenthetjük, hogy mozgásunk nem sokban térhet el a középkoritól.

Katonai történelmünk híres eseményeinek, hőseinek, nagy királyainak és legendás személyiségeinek népszerűsítésére Budapest több kerületében is tartottunk általános- és középiskolások számára „élő történelem órát”.

Ismeretségi körünkben több könyv szerzője is található, amely kiadványok a középkori vívó technikákkal, edzésmódszerekkel, kiképzési anyagokkal, íjászattal foglalkoznak. Ezen kiadványok létrejöttében szerepe volt egyesületünk kutatási és sporttevékenységének.  

A korabeli kézifegyverek szinte teljes arzenáljával rendelkezünk. Bemutatóinkon a távolra ható fegyverek (angol hosszú íj, magyar reflexíj, számszeríj, hajító lándzsa, hajító bárd és csillag) és a közelre ható fegyverek (egykezes kard, másfél-kezes kard, csatabárd, buzogány, láncos buzogány, fogazott hárítótőr, különböző tőrök, bot) használatát egyaránt bemutatjuk.  
Jelenleg Őrbottyánban tartunk önvédelmi és vívó edzéseket, a helyi fiatalok számára. Évek óta szereplői és szervezői vagyunk a település kulturális- és sportéletének.  
Az utóbbi években szerepeltünk a Visegrádi Palotajátékokon, ahol a közönség több alkalommal is vastapssal jutalmazta bemutatónkat. Az évente, augusztus végén megrendezésre kerülő Nemzetközi Történelmi Íjászversenyen több alkalommal is részt vettünk. Ezen kívül Mogyoródon is felléptünk, egy Szt. László tiszteletére tartott rendezvényen. Szabolcs községben az Árpád-kori földvárban rendezett nemzetközi Szent László napokon több bemutatót tartottunk. Ez a rendezvény tavaly kibővített formában, Visegrád, Tokaj, Kassa, Nagyvárad településeken került megrendezésre, melyen szintén sikeresen szerepeltünk.  A  Ludovika Fesztiválon két alkalommal vettünk részt az Orczy kertben, ahol bemutatónkat nagy érdeklődéssel figyelték. Idén többször kaptunk fellépési lehetőséget a gödöllői királyi kastélyban, és a Mozdulj Veresegyház nevű kétnapos rendezvényen is ott voltunk.  

Jelenleg az őrbottyáni általános iskola tornatermében tartjuk edzéseinket, hétfőn, kedden és csütörtökön, 19-20.30-ig. Mivel csapatunk létszáma kicsi, várjuk azon fiatalok jelentkezését, akik kedvet éreznek ehhez a nem könnyű testmozgáshoz, és meg van bennük a megfelelő kitartás is. Akár az önvédelem, akár a történelmi vívás, vagy íjászat, vagy ezek mindegyike érdekli őket.

Szívesen vennénk olyanok jelentkezését is, akik kézműves munkával, tárgyakkal tudnák csoportunkat támogatni.

A jövő évben megrendezésre kerülő „Magyarok Világtalálkozója” c. rendezvénynek – mely Budapesten lesz – egyik résztvevője csapatunk. A rendezvény a magyar történelmet a hazatéréstől a XX. sz.-ig mutatja be, főképpen a sportokon, katonai viadalokon keresztül, de a néptánc, a zene és a gasztronómia is fontos szerepet kap a tervek szerint. Jelenlegi munkánk legfőbb mozgatója az erre a rendezvényre történő felkészülés.

Megtalálhatóak vagyunk a facebook-on is, és fejlesztés alatt áll honlapunk: www.salamonclub.hu. Bármilyen, tevékenységünket segítő megjegyzést, véleményt, hozzászólást szívesen és köszönettel veszünk.

Tarsolyos Baráti Kör Hagyományörző Egyesület

2010. december 21-én a téli napforduló ünnepén néhány lelkes őrbottyáni lakos úgy döntött, hogy létrehozza a Tarsolyos Baráti Kör elnevezésű hagyományőrző csoportot. Célkitűzéseik megvalósítása érdekében rendezvények sokaságát szervezték meg az elmúlt négy év alatt, például: helyi történelmi megemlékezéseken koszorúzott a Baráti Kör; gyermekeik néptánc csoportot alkottak, amellyel tovább vitték a magyar népzene és néptánc színes értékeit; a tavaszi nagytakarítás település szintű megszervezését is magunkra vállalták; a Harangok Napján íjászattal, kézműveskedéssel, bográcsos ételek főzésével és a saját kezűleg gyártott fajátékokkal színesítették a település programját; valamint más településeken is képviselték Őrbottyánt. Vácdukán több alkalommal vettek részt a Gyermekeinkért Közalapítvány rendezvényein.

Jelmondatuk: „Minden magyar felelős minden magyarért!” – Szabó Dezső.

Céljaik: A magyarság évezredes értékeinek, hagyományainak megismertetése a régi magyarság társadalmi keretei között; ősi magyar harcművészetek, első körben az íjászat megismertetése; kézművesség, népi hagyományok bemutatása.

Őrbottyán a Mi Városunk Egyesület

Egyesületünk céljait és tevékenységeit az alapszabályunkban az alábbiak szerint határoztuk meg:

Az egyesület célja: Őrbottyán város lakosságának életminőség megóvása, lehetőség szerint javítsa, valamint a város fejlődésének elősegítése értékalapon, illetve a kulturális élet támogatása. Az egyesület tagjainak és támogatóinak közösséggé szervezése.

Az egyesület tevékenysége:

 • Az egyesület céljainak megvalósítására irányuló projektek kezdeményezése és szervezése, illetve részvétel ilyen projektekben.
 • Együttműködés az állami szervekkel, cégekkel, helyi vállalkozásokkal és magánszemélyekkel, valamint a helyi önkormányzattal az egyesület céljainak megvalósítása érdekében.
 • Az egyesület tagjainak tevékenységének szükség szerinti összehangolása.
 • Együttműködés olyan más civil szervezetekkel, melyek célja vagy tevékenysége az egyesület céljaival részben, vagy egészben azonos.
 • Közösségi rendezvények szervezése az egyesület céljainak megvalósítása érdekében.
 • Kulturális, zenei, közösségépítő rendezvények szervezése, megvalósítása.
 • Az egyesület céljaihoz kapcsolódó rendezvényeken közreműködés.
 • Adománygyűjtés az egyesület céljainak megvalósítása érdekében.
 • Az egyesület céljait segítő pályázatokon részvétel.

Egyesületünk weboldala: www.orbottyanamivarosunk.hu