Álláspályázat óvodapedagógusi munkakör betöltésére

Benyújtási határidő: 2016. július 29.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi F. utca 84.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógusi

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Főiskolai, óvodapedagusi végzettséget igazoló okiratok
  • Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsné Szalai Katalin nyújt, a 06-70-4533114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi F utca 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 134/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.
  • Személyesen: Balázsné Szalai Katalin, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi F. utca 84. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Őrbottyán Város honlapján - 2016. június 20.
  • Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda honlapján - 2016. június 20.
  • Őrbottyáni Hírmondó - 2016. június 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyaniovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.