Állás: Műszaki és Beruházási Iroda Irodavezető

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 7.

Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Műszaki és Beruházási Iroda Irodavezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

Ellátandó feladatok: Tárgyalásokon, egyeztetéseken, helyszíni bejárásokon való részvétel, beszerzések lebonyolítása, a vonatkozó testületi előterjesztések elkészítése, a munkáját érintően szerződések előkészítése, a létrejött szerződések határidőben történő végrehajtásának nyomon követése/ellenőrzése, és a hozzá kapcsolódó ügyintézés, kapcsolattartás a külsős partnerekkel, közműszolgáltatókkal.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Műszaki és Beruházási Irodán dolgozók munkájának koordinálása. Az Önkormányzat vagyonának nyilvántartásával és hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása. Projekttevékenységek koordinálása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 2 éves közigazgatási vezetői gyakorlat
 • közigazgatási szakvizsga megléte vagy a szakvizsga alól adott OKV elnökségi teljes körű mentesítéssel való rendelkezés
 • közbeszerzési, közigazgatási, jogi ismeretek
 • EU-s ismeretek, pályázatok teljes körű lebonyolításában szerzett tapasztalat (kapcsolódó elektronikus felületek ismerete)
 • "B" kategóriás jogosítvány
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret
 • térinformatikai alkalmazások ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes, szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig a pályázó azt kérelmezte,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi eljáráshoz hozzájárul,
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerint.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gállné Mezősi Szilvia jegyző nyújt, a 0628360044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4069/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Irodavezető.

vagy

 • Elektronikus úton Kovácsné Papp Erzsébet részére a papp.erzsebetarterieskikacorbottyan.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Gállné Mezősi Szilvia jegyző, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2022. június 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével. A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet. Tájékoztatjuk a pályázókat az adatkezelés céljáról: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó írásban hozzájárul a benyújtott pályázati anyagában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján kezeli. Eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyag - az elbírálást követően haladéktalanul - megsemmisítésre, törlésre kerül.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.