Álláspályázat: irodai adminisztrátor

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 8.

Az Őrbottyáni Gamesz a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet irodai adminisztrátor munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A városüzemeltetési irodánál adminisztratív feladatok ellátása, adatszolgáltatások teljesítése, dokumentációk készítése. Szerződések nyomon követése, új szerződés előkészítése a hatályos rendeleteknek megfelelően. Nyilvántartások vezetése, számlák egyeztetése. Partnerekkel való kapcsolattartás. Pályázatok bonyolításában közreműködés.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középiskola/gimnázium,
 • szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • magyar állampolgárság
 • erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú képesítés,

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló problémamegoldó képesség,
 • kiváló szintű együttműködési képesség a csapatmunka folyamatában,
 • pontosság, megbízhatóság,
 • rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a pályázatot elbírálók általi megismeréséhez hozzájárul
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló dokumentum másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czesznak Tamás László igazgató nyújt, a +3670/456-50-55 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Gamesz címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán , Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1883/2022 , valamint a munkakör megnevezését: irodai adminisztrátor.
 • Elektronikus úton Czesznak Tamás László igazgató részére a czesznak.tamasarterieskikacorbottyan.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Czesznak Tamás László igazgató, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati kiírásnak minden megfelelő pályázatok alapján a kinevezéséről az Őrbottyáni GAMESZ igazgatója dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2022. március 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.