Álláspályázat: intézményi takarító és kisegítő

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 3.

Az Őrbottyáni Gamesz a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet intézményi takarító és kisegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: - A GAMESZ vagyonkezelésében lévő ingatlanok ütemezett takarítási munkáinak elvégzése napi rendszerességgel: porszívózás, felmosás, bútorok portalanítása, vizes blokk fertőtlenítő tisztítása, ajtók lemosása, szemétürítés - Irodahelyiségek nagytakarítási munkálatainak elvégzése évente 3-4 alkalommal: ablaktisztítás, csempetisztítás, fűtőtestek, lámpatestek portalanítása, szőnyeg tisztítás - Szociális helyiségek fertőtlenítő takarítása az aktuális ajánlásoknak megfelelően - A szükséges takarítószerek listájának összeállítása - Esetenként a kültéri környezet tisztántartása, takarítása, szemét összeszedése

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános,
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • hasonló munkakörben szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • udvarias, határozott fellépés,
 • igényes munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló postai feladóvevény másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lajszner Paulina nyújt, a 06/70 399-9755 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Gamesz címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán , Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2048-3/2022 , valamint a munkakör megnevezését: intézményi takarító és kisegítő.
 • Személyesen: Lajszner Paulina, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati kiírásnak minden megfelelő pályázatok alapján a kinevezéséről az Őrbottyáni GAMESZ igazgatója dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2022. május 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.