Állás: igazgatási ügyintéző

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 15.

Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Elősegíti a jegyző jogalkalmazói, törvényességi feladatainak, hatáskörének gyakorlását (önkormányzati rendeletek és határozatok nyilvántartása, központi címregiszteri feladatok ellátása (KCR), birtokvédelmi ügyek, állatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, közösségi együttélés szabályaiba ütköző közigazgatási eljárások ellátása, lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek (igazolások, fiktiválás), általános igazgatási ügyek ellátása, statisztikai é egyéb adatszolgáltatás teljesítése), feladatkörébe tartozóan részt vesz az önkormányzati rendelet-tervezet előkészítésében, a feladatköréhez tartozó képviselő-testületi előterjesztéseket elkészíti a jogszabályokban meghatározottak szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett iskolai végzettség és szakirányú szakképzettség,
 • legalább 3-5 éves közigazgatási gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a megbízás határozatlan időre szól 6 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 3-5 év szakmai gyakorlat
 • polgármesteri Hivatalnál/közös hivatalnál igazgatásszervezési területen szerzett szakmai tapasztalat
 • anyakönyvvezetői szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képesítést, szakvizsga letételét vagy mentesítést igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • szakmai tevékenység, elképzelés bemutatása
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásáról
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gállné Mezősi Szilvia jegyző nyújt, a 06-28/360-044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5241/2019 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.
 • Személyesen: Gállné Mezősi Szilvia jegyző, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat akkor érvényes, ha a formai és tartalmi feltételeknek megfelel. Kizárólag a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes pályázattal rendelkező pályázók kapnak lehetőséget a személyes meghallgatásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat kiírója érvényes pályázatok esetén is fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2019. december 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyan.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.