Belterületi gyűjtőutak fejlesztése, korszerűsítése Őrbottyánban

Sajtóközlemény

A projekt keretében összesen négy, egymáshoz közvetlenül kapcsolódó belterületi út felújítása, korszerűsítése valósul meg 860 méteres hosszúságban. Három utca esetében a meglévő szilárd burkolat cseréje, egy utcában annak szilárd burkolattal való ellátása valósul meg. A projekt keretében a Gárdonyi Géza, Gyár utca, Szent István utca és az 1292/8 helyrajzi számon található utca érintett. A projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében meghirdetett „TOP_Plusz-1.2.3-21 - Belterületi utak fejlesztése” című pályázati kiírás keretében elnyert 243,17 millió forintos vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg.

A fejlesztés célja meglévő szilárd burkolatú utak felújítása 670 méteres hosszúságban (Gárdonyi Géza, Gyár utca, Szent István utca). A 1292/8 helyrajzi számon található utcában a szilárd burkolat kiépítése 190 méteres hosszúságban. További célunk a csapadékvíz-elvezetés fejlesztése, kerékpártámaszok kihelyezése, zöldterület növelése, fák ültetése, közlekedésbiztonsági fejlesztések, járdák korszerűsítése, akadálymentesítés és a közösségi közlekedés kisléptékű fejlesztése. Fejlesztésünk fő célja az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak korszerűsítése, felújítása és közlekedésbiztonsági célú fejlesztése, amelynek eredményeképp javul és biztonságosabbá válik a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek megközelíthetősége, javulnak a lakóterületekkel való kapcsolatok, továbbá a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése is megvalósul. A gyalogos- és kerékpárosbarát megoldások elősegítik a fenntartható közlekedési módok terjedését, illetve a projekt hozzájárul a klímasemleges közlekedési eszközök használatához és térnyeréséhez. A projekt tárgyát képező utcákhoz kapcsolódóan az alábbi közlekedésbiztonsági elemek megvalósítását tervezzük: közúti jelzőtáblák cseréje, illetve számának növelése, a forgalomcsillapítás érdekében összesen 4 db menetdinamikai küszöb kialakítása, napelemes sebességjelző tábla kihelyezése, 2 db gyalogos átkelőhely kialakítása. A fejlesztéssel érintett nyomvonalon 2 db buszmegálló található. Mindkét buszmegálló esetében fedett nyitott utasváró kerül kialakításra, továbbá az egyik buszmegálló esetében a leromlott állapotú burkolat is felújításra kerül. A gyalogosan közlekedők számára térköves járdaépítés valósul meg. A kerékpárral közlekedőket kerékpártámaszok kihelyezésével segítjük, továbbá kerékpáros szervízpont is létesül. A fejlesztés eredményeként a lakossági közlekedés biztonságosabbá válik, az út nagyobb teherbírású borítása hosszú távú megoldást biztosít a jelenlegi problémák megoldására. A járdaépítéssel a gyalogos közlekedés biztonságossá válik, a csapadékvíz elvezetés fejlesztésével a káresemények megszüntethetők. A zöldterület növelésével és a faültetéssel a zöldterületek növekednek, rendezettebbé válnak.

Pályázati felhívás megnevezése: TOP_Plusz-1.2.3-21 - Belterületi utak fejlesztése
Pályázat címe: Belterületi gyűjtőutak fejlesztése, korszerűsítése Őrbottyán Városában
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00031
Megvalósítás helyszíne: 2162 Őrbottyán Gárdonyi Géza utca, Gyár utca, Szent István utca, 1292/8 helyrajzi számon található utca

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében elnyert 243,17 millió forintos európai uniós támogatás segítségével valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.orbottyan.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Szabó István Ferenc polgármester
E-mail:
Tel: +36-28-360-044

Csatolt dokumentum: