Álláspályázat: vagyongazdálkodási és beruházási ügyintéző

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 22.

Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet vagyongazdálkodási és beruházási ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok: Ingatlanok adásvételének teljes körű lebonyolítása. Az ingatlanforgalmazással kapcsolatos reklámtevékenység megszervezése. Kapcsolattartás az ingatlan adásvételben érintett hatóságokkal. Közreműködés az önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, a helyiségbérleti, a föld haszonbérleti, a területhasználati, valamint közterület-használati dokumentumok előkészítése, nyilvántartása, kapcsolattartás a bérlőkkel. Ingatlanok adásvételével kapcsolatos értékbecslések készíttetése. Az önkormányzat vagyonának nyilvántartásával és hasznosításával kapcsolatos feladatokat elvégzése. Vagyonpolitikai döntések végrehajtása. Az önkormányzati ingatlanok adás-vételének lebonyolításának, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásának, hasznosításának, határrendezések, megosztások lebonyolításának, földterületek haszonbérbe adásának koordinálása. Az önkormányzat és intézményei beruházásainak, fejlesztéseinek előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása, így különösen ajánlatkérések, megrendelések, szerződések előkészítése, építési terveztetés, szakvélemények elkészíttetése, engedélykérelmek elkészítése, hatóságokkal való egyeztetés, az önkormányzat beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Ingatlan- és vagyongazdálkodási feladatok ellátása. Az önkormányzat és intézményei beruházásainak, beszerzéseinek, fejlesztéseinek előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú képesítés,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • közigazgatási szakvizsga
 • térinformatikai alkalmazások ismerete (pl. MapInfo)
 • beszerzési eljárások ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz (87/20019. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti)
 • iskolai végzettség(ek)et igazoló okirat(ok) másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló irat)

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gállné Mezősi Szilvia jegyző nyújt, a 06-28/360-044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 567/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Vagyongazdálkodási és beruházási ügyintéző.
 • Személyesen: , Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat akkor érvényes, ha a formai és tartalmi feltételeknek megfelel. Kizárólag a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes pályázattal rendelkező pályázók kapnak lehetőséget a személyes meghallgatásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2022. február 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyan.hu