Álláspályázat: intézményi takarító

Határozott idejű. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 20.

Váci Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet intézményi takarító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.10.15.–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Kvassay Jenő Általános Iskola, Pest megye, Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 115.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tisztántartásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános,
  • intézményi takarítói - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű megbízhatóság, pontosság,
  • Kiváló szintű teherbírás, alkalmazkodás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pittlikné Bóta Judit mb. intézményvezető nyújt, a 06-70-382-6224 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Pittlikné Bóta Judit mb. intézményvezető részére a kvassaysuliarterieskikacgmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az álláspályázat nyugdíjba vonuló közalkalmazott helyére került meghirdetésre, a státusz közös megegyezés alapján a felmentési határidőt követően véglegesíthető. 3 hónap próbaidő

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.