Álláspályázat: óvodapedagógus

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 26.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógusi munkakör

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:  főiskola, óvodapedagógusi,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • erkölcsi bizonyítvány
  • főiskolai oklevél

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. november 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsné Szalai Katalin nyújt, a 06-28/563-285, 06-70/4533114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 312/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Balázsné Szalai Katalin részére a napsugaroviarterieskikacfreemail.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Balázsné Szalai Katalin , Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Őrbottyán Város Honlapja - 2017. október 9.
Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda - 2017. október 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyaniovoda.hu honlapon szerezhet.