Álláspályázat: műszaki és vagyongazdálkodási ügyintéző

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.31. 00:00

Az Őrbotyáni Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet műszaki és vagyongazdálkodási ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az önkormányzat vagyonának nyilvántartásával és hasznosításával kapcsolatos feladatok elvégzése. Hatósági ügyek intézése (mint pl. hatósági bizonyítvány, igazolás kiadása, fakivágási engedélyek, szakhatósági állásfoglalás kiadása, közútkezelői, közműkezelői, tulajdonosi, üzemeltetői hozzájárulások kiadása, egyedi szennyvíztisztító berendezések engedélyezése, stb.) Az előírt adatszolgáltatás, jelentések előkészítése. Vagyonkataszter folyamatos vezetése, aktualizálása, közműadatok nyilvántartásának vezetése, TAKARNET program kezelése. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok földhivatali rendezésének előkészítése, nyilvántartása. A településrendezési tervvel, helyi és építési szabályzattal kapcsolatos feladatok ellátása. Vízügyi igazgatással, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködés a helyi rendeletek, szabályzatok, előterjesztések előkészítésében. Közmű szolgáltatókkal való kapcsolattartás.

Betöltendő állás szakmacsoportja: ingatlannyilvántartás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Őrbottyán

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályázat benyújtásának módjai: - Postán (Cím: Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.) - Elektronikus úton: humánpolitikai ügyintéző email címére: - Személyesen: Gállné Mezősi Szilvia jegyző, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. A jogállásra, illetmények megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. Próbaidő 6 hónap. A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • ​​​6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Műszaki, ipari és építőipari képzések, m.n.s., Építész, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartózó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés: Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség , Általános programok és képzések, m.n.s., közigazgatási szakvizsga
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök: Térinformatikai alkalmazások ismerete (pl. Mapinfo)

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Önállóság (alap)
 • Probléma-megoldó készség (alap)
 • Csapatmunka, együttműködés (ügyfélszolgálati)
 • Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)
 • Stratégiai gondolkodás (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.31. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázók lehetőséget kapnak a szóbeli meghallgatásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.07. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.orbottyan.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.12.