Álláspályázat: közterület-felügyelő

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.31. 00:00

Az Őrbotyáni Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör/feladatkör betöltésére

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Közterület - felügyelői egyenruhában járőrszolgálat ellátása a következők szerint: a közterületek jogszerű használatának az engedélyhez, ill. útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek ellenőrzése, a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése és szankcionálása, a közrend és közbiztonság, az önkormányzati vagyon, valamint a közterület, épített és természetes környezet védelmében való intézkedés, az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában való közreműködés.

Betöltendő állás szakmacsoportja: rendészet és belügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Közrendvédelmi

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Őrbottyán

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályázat benyújtásának módjai: - Postán (Cím: Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.) - Elektronikus úton: humánpolitikai ügyintéző email címére: - Személyesen: Gállné Mezősi Szilvia jegyző, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. A jogállásra, illetmények megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. Próbaidő 6 hónap. A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés: 

 • 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Általános képzési programok, tovább nem bontható, középfokú képesítés

Egyéb pályázati feltétel meghatározása

 • közterület - felügyelői vizsga

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Kiváló szintű problémamegoldó képesség
 • Kiváló szintű precíz, pontos, önálló és felelősségteljes munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.31. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázók lehetőséget kapnak a szóbeli meghallgatásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.07. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.orbottyan.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.12.