Állás: könyvtáros

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.

A Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 48.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: gyermek és felnőtt könyvtári szolgáltatások ellátása (kölcsönzés, tájékoztatás), állománygondozás-karbantartás, állománygyarapítás, könyvtárhoz kapcsolódó szakmai tárgyú adminisztratív feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, könyvtáros vagy informatikus könyvtáros;
 • Szakirányú főiskolai végzettség, a 2/1993 (I.30) MKM rendelet mellékletének "Könyvtáros" munkakörre vonatkozó G besorolás;
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 • Szikla integrált könyvtári rendszer ismerete;
 • B kategóriás jogosítvány;
 • Magyar állampolgárság és büntetlen előélet; 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Jó kommunikációs készség, helyismeret;
 • Hasonló munkakörben megszerzett szakmai tapasztalat;
 • A könyvtárosi munkafolyamatok teljes körű ismerete;
 • Kiváló szintű kreativitás, kézműves technikák ismerete; 
 • Precizitás, pontosság;
 • Kiváló szintű csapatmunka;
 • Önálló problémamegoldó készség;
 • Saját autó;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • fényképes önéletrajz
 • motivációs levél
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy postai feladóvevény másolata, mely igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1151/2018, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.
 • Személyesen: Takács-Sánta Ágnes intézményvezető, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 48.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján az intézmény vezetője dönt a kinevezésről. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyanimuvelodesihazeskonyvtar.hu - 2018. július 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyanimuvelodesihazeskonyvtar.hu honlapon szerezhet.