Álláspályázat: gépkocsivezető

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.10.31.

Az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében gépkocsivezető munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Étel szállítás az Önkormányzat telephelyei között és szociálisan rászorult lakosság részére. Iratok továbbítása Intézmények között, szállítólevél, útnyilvántartás vezetése.

Betöltendő állás szakmacsoportja: közlekedés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozatlan, 40 óra, általános, teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Őrbottyán

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázat benyújtásának módjai: - Postán (Cím: Őrbottyáni GAMESZ, 2162 Őrbottyán, Csomádi út 38-40.) - Elektronikus úton: GAMESZ igazgató email címére: - Személyesen: Illés Szabolcs GAMESZ igazgató, 2162 Őrbottyán, Csomádi út 38-40. Telefonon bővebb információt Illés Szabolcs GAMESZ igazgató adhat: 06/70 510-4907-as számon. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Általános képzési programok, tovább nem bontható, alapfokú képesítés
 • Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: C

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Szabálykövetés, fegyelmezettség (alap)
 • Hatékony munkavégzés (alap)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • adatkezelési nyilatkozat
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.10.31. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázók lehetőséget kapnak a szóbeli meghallgatásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.11.03. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.11.06.