Álláspályázat: családsegítő

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.26.

Az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében családsegítő munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., valamint végrehajtási rendeleteik szerinti családsegítői feladatok ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

FEOR besorolás: 2312 Szociális munkás és tanácsadó

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): társadalmi párbeszéd

Betöltendő állás jogviszonya: közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra)

Munkavégzés helye: Őrbottyán

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázat benyújtásának módjai: - Elektronikus úton: intézményvezető email címére: Telefonon érdeklődni Kerényiné Probocskai Zita intézményvezetőnél lehet a 06/70/488-98-83-as telefonszámon lehet. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • Magyar állampolgárság
  • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés: Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Gyermek- és ifjúságvédelem, Szociális munka és tanácsadás

Egyéb pályázati feltétel meghatározása: saját gépjármű, vezetési tapasztalat

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok: A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.26. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázók lehetőséget kapnak a szóbeli meghallgatásra. Szükséges + nyilatkozat az 1997. évi XXXI.tv. 10/A § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok velem szemben nem állnak fenn.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.29. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.08.05.