Belterületi gyűjtőutak fejlesztése, korszerűsítése Őrbottyán Városában

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00031

Kedvezményezett neve

Őrbottyán Város Önkormányzata

Projekt címe

Belterületi gyűjtőutak fejlesztése, korszerűsítése Őrbottyán Városában

Projekt azonosító száma

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00031

Támogatás összege

243 168 537 Ft.

Támogatás mértéke

100%

Projekt tervezett befejezésének dátuma

2024.12.31.

Projekt tartalmának bemutatása

A projekt keretében összesen négy egymáshoz közvetlenül kapcsolódó belterületi út felújítását, korszerűsítését kívánjuk megvalósítani. Három utca esetében a meglévő szilárd burkolat cseréje, egy utcában annak szilárd burkolattal való ellátása valósul meg. Projektünk közvetlen céljai: meglévő szilárd burkolatú utak felújítása 670 méteres hosszúságban (Gárdonyi Géza, Gyár utca, Szent István utca). A 1292/8 helyrajzi számon található utcában szilárd burkolat kiépítése 190 méteres hosszúságban. Csapadékvíz elvezetés fejlesztése, kerékpártámaszok kihelyezése, zöldterület növelése, fák ültetése, közlekedésbiztonsági fejlesztések, járdák korszerűsítése, akadálymentesítés és közösségi közlekedés kisléptékű fejlesztése. Fejlesztésünk fő célja az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak korszerűsítése, felújítása és közlekedésbiztonsági célú fejlesztése, amelynek eredményeképp javul és biztonságosabbá válik a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek megközelíthetősége, javulnak a lakóterületekkel való kapcsolatok, továbbá a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése is megvalósul. A gyalogos és kerékpárosbarát megoldások elősegítik a fenntartható közlekedési módok terjedését, illetve a projekt hozzájárul a klímasemleges közlekedési eszközök használatához és térnyeréséhez. A projekt tárgyát képező utcákhoz kapcsolódóan az alábbi közlekedésbiztonsági elemek megvalósítását tervezzük: közúti jelzőtáblák cseréje, illetve számának növelése, forgalomcsillapítás érdekében összesen 4 db menetdinamikai küszöb kialakítása, napelemes sebességjelző tábla kihelyezése, 2 db gyalogos átkelőhely kialakítása. A fejlesztéssel érintett nyomvonalon 2 db buszmegálló található. Mindkét buszmegálló esetében fedett nyitott utasváró kerül kialakításra, továbbá az egyik buszmegálló esetében a leromlott állapotú burkolat is felújításra kerül. A gyalogosan közlekedők számára térköves járdaépítés valósul meg, illetve 2 db gyalogos átkelőhely kerül kialakításra. A kerékpárral közlekedők számára kerékpártámaszok kerülnek kihelyezésre, továbbá kerékpáros szervízpont is kialakításra kerül. A fejlesztés eredményeként a lakossági közlekedés biztonságosabbá válik, az út nagyobb teherbírású borítása hosszú távú megoldást biztosít a jelenlegi problémák megoldására. A járdaépítéssel a gyalogos közlekedés biztonságossá válik, a csapadékvíz elvezetés fejlesztésével a káresemények megszüntethetők. A zöldterület növelésével és a faültetéssel a zöldterületek növekednek, rendezettebbé válnak, csökken porszennyezés. A település közszolgáltatásainak megközelíthetősége biztonságosabbá válik a lakosság és a gazdasági szereplők számára. Az építési területen lévő és tervezett fák védelme érdekében, valamennyi építési beruházás esetében, mind a tervezés, mind a kivitelezés során az MSZ 12042:2019 (Fák védelme építési területeken), valamint a MSZ 12172:2019 (Díszfák és díszcserjék ültetése települések közterületein) szabványok előírásainak betartása megtörténik.

 

További információ kérhető:

Szabó István Ferenc polgármester
E-mail:
Tel: +36-28-360-044

Csatolt dokumentumok: