Álláspályázat: óvodapedagógus

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.17.

Az Őrbottyáni Napsugár Óvoda pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében óvodapedagógus munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): óvodapedagógusi feladatok

Betöltendő állás jogviszonya: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Őrbottyán

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ: próbaidő 3 hónap, munkaruha, cafeteria juttatás

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés: felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés, alapképzés (Bsc vagy BA),

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Érzelmi intelligencia (alap)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
 • Szakmai lojalitás (egyébű

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.17. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: személyes beszélgetés

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.21. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Őrbottyán város honlapja, az óvoda honlapja www.orbottyaniovoda.hu , Hírmondó

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gazdagné Kovács Krisztina nyújt, a 70/4533114 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 87.). Kérjük a borítékon feltüntetni: 21-8/2024. Óvodapedagógusi pályázat
 • Elektronikus úton: Gazdagné Kovács Krisztina részére az e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Gazdagné Kovács Krisztina, Pest vármegye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 87.