Szennyvíztisztító telep fejlesztése Vácon

A fejlesztés a Széchenyi 2020 program keretében, európai uniós finanszírozással valósul meg

A Széchenyi 2020 program keretében, európai uniós finanszírozással valósul meg a "Szennyvíztisztító telep fejlesztése Vácon" című projekt, amelynek köszönhetően 2020-ra megújul és korszerűbbé válik a jelenleg már túlterhelt és technológiai szempontból elavult szennyvíztisztító telep. A beruházás hozzájárul az érintett környezet megóvásához, a talajvíz szennyezettség jelentős csökkenéséhez, az ivóvízbázisok veszélyezettségének a megszűntetéséhez, valamint a környező felszíni és felszín alatti vízminőség védelméhez. A projektet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programon belül, a KEHOP-2.2.2 pályázati konstrukció keretében, 4,485 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból a DMRV Zrt. valósítja meg.

A Váci Szennyvíztisztító telep regionális feladatokat lát el, Csörög, Dömös, Kismaros, Kosd, Nagymaros, Őrbottyán, Pilismarót, Szendehely, Szokolya, Sződliget, Vác, Vácduka, Váchartyán, Vácrátót, Verőce, Visegrád települések csatornázott területein keletkező, összegyűjtött és átemelt, valamint a gödi SAMSUNG gyár előkezelt ipari szennyvizét fogadja, illetve tisztítja eleveniszapos biológiai tisztítási technológiával. Az utóbbi két évtizedben a szennyvíztisztítás körülményei megváltoztak. A szennyvizek a vízfogyasztás visszaszorulásával töményebbé váltak, a szennyvíztisztító terhelése így szennyezőanyagok tekintetében növekedett, ezzel párhuzamosan a tisztítási követelmények azonban szigorodtak. A telepnek teljes biológiai szervesanyag eltávolításon kívül a 28/2004 (XII. 25) KvVM rendelet szerint a telep vízjogi üzemeltetési engedélyében meghatározott határérték szerinti nitrogén és foszforeltávolítást kell megvalósítania. Ehhez a reaktorterek és a technológiai egységek fejlesztésre szorulnak. A fejlesztésnek köszönhetően a szennyvíztisztító telep az előírásoknak és a derogációs kötelezettségeknek megfelelően üzemelhet.

A projekt keretében megvalósul a meglévő és üzemelő szennyvíztisztító telep fejlesztése és korszerűsítése a meglévő hálózati átemelők rekonstrukciója. A korszerűsítés magában foglalja a szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztését, az előmechanikai tisztítósor gépészeti és építészeti átalakítását. Új műtárgy kerül elhelyezésre a biológiai tisztítás elvégzésére, illetve új lesz a csatornaiszap fogadó műtárgy is a szükséges gépészeti berendezésekkel egyetemben. A beruházás kitér továbbá az agglomeráció hálózatában található szennyvízátemelők rekonstrukciójára is. A projekt keretében megvalósul 25 db hálózati átemelő irányítástechnikai rekonstrukciója, valamint a Vác, Attila utcai egyesített rendszerű csatorna szétválasztása.

A kivitelezési munkák várhatóan 2020. augusztus végéig tartanak majd, amelyet követően a projekt lezárására 2020. november közepén kerül sor.

A projektről további információkat a www.dmrvzrt.hu weboldalon érhetnek el.