Tóparti ingatlanok belterületbe vonása

Polgármesteri tájékoztató

Őrbottyán Város Önkormányzata 2018-ban megkezdte a tóparti üdülőterület belterületbevonásának előkészítését. A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Földhivatali Osztályával közösen megvizsgálásra kerültek a belterületbe vonás lehetséges módjai. Az előzetes vizsgálat során kiderült, hogy a tóparti üdülőterület és jelenlegi belterület ingatlan-nyilvántartási alaptérképe más technológiával és más pontossággal készült, ezért a belterületbevonáshoz a tóparti üdülőterület új digitális felmérése szükséges.

Az új felmérés elkészítése állami feladat, amelyet az önkormányzat átvállalna a lakosság érdekében, amelyhez azonban az illetékes miniszter hozzájárulása szükséges. (2020. évi költségvetésben a tervezett kiadások rendelkezésre állnak.)

2018. őszén egyeztetésre került sor az Agrárminisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztályával, a feladat átvételéről, a felmérés pontos szakmai tartalmáról, és az ehhez szükséges szerződés tervezetéről.

Az új felmérésről szóló szerződéstervezet 2019. március végére került jóváhagyásra az Agrárminisztérium és a Pest Megyei Kormányhivatal részéről. A szerződés megkötését azonban meghiúsította az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezéséről és az azzal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 59/2019. (III. 25.) Korm. rendelet hatályba lépése.

A fenti kormányrendelet a térképészetet a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatai közé iktatta be, azaz ezzel megváltoztatta a döntéshozó személyét.

A Miniszterelnökségen belül a térképészeti feladatokat ellátó szervezeti egység kialakítása elhúzódott. (Az európai parlamenti  és az önkormányzati választások miatt.)

2020. januárjában egyeztetésre került sor Miniszterelnökség Ingatlan-nyilvántartási és Térképészeti Főosztály vezetőjével, aki az új felméréssel kapcsolatban támogatta az önkormányzat szándékát és javaslatot tett feladat átvételéhez szükséges részetek kidolgozásához, amely jelenleg is folyamatban van.

Az új felmérés elkészítésének időpontjára a jelenlegi veszélyhelyzetre tekintettel sajnos pontos időpont felelősséggel nem határozható meg.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!

Szabó István
polgármester