Tájékoztató

A 2019. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról

Tájékoztatom, hogy Áder János köztársasági elnök úr a 2019. évi önkormányzati választást 2019. október 13. napjára tűzte ki. Az önkormányzati választáson 1 polgármestert és 8 önkormányzati képviselőt választhatnak.

A választópolgár részére az önkormányzati választással összefüggő értesítőt 2019. augusztus 23. napjáig küldi meg a Nemzeti Választási Iroda, mely értesítő tartalmazza a választással kapcsolatos tájékoztatást, továbbá azt, hogy a választópolgár melyik szavazókörben szavazhat.

Amennyiben a jelzett határnapig az értesítőt nem kapja meg, a Helyi Választási Irodától személyesen új értesítőt igényelhet.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár mozgóurna iránti kérelmét a helyi választási irodánál az alábbi módon és határidőig nyújthatja be:

  1. levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én (szerda) 16.00 óráig,
  2. személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 11-én (péntek) 16.00 óráig, vagy
  3. 2019. október 11. (péntek) 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 13-án (vasárnap) 12.00 óráig.

Mozgóurna iránt kérelmet lehet továbbá benyújtani a szavazás napján az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz 2019. október 13-án (vasárnap) legkésőbb 12.00 óráig.

Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki a választás kitűzését megelőző harmincadik napon (2019. június 26.) és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett és tartózkodási helyének érvényessége legalább a választás napjáig (2019. október 13.) tart. A kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én (szerda) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Átjelentkezés esetén a választópolgár a tartózkodási helye szerinti jelöltekre szavazhat.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket 2019. augusztus 8-tól lehet benyújtani. Elektronikus úton történő benyújtásra a www.valasztas.hu oldalon van lehetősége, a „Választópolgároknak” menüpont alatt.

Amennyiben Ön polgármester- vagy képviselőjelölt kíván lenni, a jelöltséghez szükséges ajánlások gyűjtésére szolgáló ajánlóívet a Helyi Választási Irodától igényelhet.

Polgármester- és képviselőjelölt bejelentésére 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig van lehetőség.

Az ajánlások gyűjtésével, a jelölt bejelentésével kapcsolatos részletes információkért forduljon a Helyi Választási Irodához vagy tájékozódjon a www.valasztas.hu oldalon a „Jelölteknek” menüpont alatt.

Amennyiben a választással kapcsolatban bármilyen kérdése van, látogasson el a www.valasztas.hu oldalra vagy a www.orbottyan.hu oldalon kattintson a „Választások 2019” menüpontra vagy keresse személyesen (2162 Őrbottyán, Fő út 99., Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal), telefonon (28/360-044) vagy e-mailben () az Őrbottyáni Helyi Választási Irodát.

A választással kapcsolatos információkat, a Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda döntéseit, tájékoztatóit a www.orbottyan.hu oldalon a „Választások 2019” menüpont, „Önkormányzati választás” pontban folyamatosan közzétesszük.

Gállné Mezősi Szilvia HVI vezető