Könyvtáros

A Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán könyvtáros munkakör betöltésére pályázatot hirdet.

A Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán intézmény

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő, 8 óra

A munkavégzés helye:

Pest Megye, Őrbottyán, Rákóczi F. utca 43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Könyvtári szolgáltatások ellátása (kölcsönzés, tájékoztatás) állománygondozás, könyvtárhoz kapcsolódó szakmai tárgyú adminisztratív feladatok ellátása, részvétel az intézmény alapfeladatai közé tartozó rendezvények előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában.

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 

 • Szakirányú egyetemi, vagy főiskolai végzettség,
 • Szikla integrált könyvtári rendszer ismerete, hasonló munkakörben megszerzett, legalább 3 éves szakmai tapasztalat
 • Büntetlen előélet,
 • B kategóriás jogosítvány,

Előnyt jelent: 

 • Jó kommunikációs készség, helyismeret
 • saját autó

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A végzettséget, és szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
 • fényképes önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 25.

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi u 43.) Takács-Sánta Ágnes intézményvezető részére. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 546-17/2015, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros. Kizárólag azok a pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyek a megjelölt benyújtási határidő napján 24 óráig feladásra kerültek.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján az intézmény vezetője dönt a kinevezésről. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyanimuvelodesihazeskonyvtar.hu honlapon szerezhet.

 

Őrbottyán, 2015. december 18.

                                                                                              Takács – Sánta Ágnes

                                                                                                  intézményvezető