Változások a helyi építésügyi előírásokban

A változások 2018. január 1-én lépnek életbe

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a településkép védelméről szóló 10/2017. (XI.30.) önkormányzati rendeletét, valamint 169/2017. (XI.29.) számú határozatával elfogadta Őrbottyán településképi arculati kézkönyvét.

A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

Az új szabályozás az alábbiakat tartalmazza:

  • az építési tevékenységgel érintett építmények - ideértve a sajátos építményfajtákat is - településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módját,
  • a - településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt - településképi szempontból meghatározó területeket,
  • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére vonatkozó előírásokat,
  • a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményeket.

Az építési tevékenységek megkezdése előtt a helyi építési szabályzat mellett a településképi rendelet előírásait is be kell tartani, ezért javasoljuk, hogy a tervezés során egyeztessenek erről a tervezőkkel.

A részletekről a honlapon tájékozódhatnak: http://orbottyan.hu/hu/telepulesrendezesi_dokumentumok

Kmetty Károly
polgármester