Tájékoztató a zártkerti ingatlanokról

2017. december 31-ig kérhető a zártkertként nyilvántartott ingatlan művelés alól kivett területté nyilvánítása.

A zártkerti ingatlanok a mező - és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény hatálya alá tartoznak. Ez jelentősen megnehezíti az ilyen ingatlanok adásvételét, hitelezését, a nyilvántartott művelési ágtól eltérő más célú hasznosítását. Jellemzően az ide sorolható földrészletek nem a klasszikus mezőgazdasági termelés eszközei, sok helyen hétvégi telekként funkcionálnak, hétvégi házat építtetek rájuk, vagy a település terveiben építési övezetként szerepel.

A jogszabály lehetővé teszi, hogy a zártkerti ingatlanok tulajdonosa(i) 2017. december 31-ig kérjék az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes, a soron kívüli eljárásért azonban ingatlanonként 10.000,- forint díjat kell fizetni.

A kivonási kérelmet személyesen a Váci Járási Hivatal Földhivatali Osztálynál lehet kezdeményezni (2600 Vác, Káptalan u. 1-3.), vagy a formanyomtatvány kitöltésével és beküldésével

Ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás benyújtása szükséges. A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Csatolt dokumentumok: