Üzleti infrastruktúra fejlesztése új vállalkozói park kialakításával Őrbottyán Városában

Sajtóközlemény

Őrbottyán város önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése pest megye területén” című pályázati felhívásra, amely keretében 209,63 millió ft. támogatási összegben részesült. 

Projekt címe: Üzleti infrastruktúra fejlesztése új vállalkozói park kialakításával Őrbottyán Városában

Projekt azonosító száma: PM_VALLPARK_2017/5

Projekt célja: A projekt megvalósítási helyszínéül szolgáló 5001/1, 5001/2, 5001/3, 5001/4, 5001/5 hrsz. alatti ingatlanok az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló belterületi ingatlanok. Területük összesen 4,5207 hektár. Az elhelyezkedésének megfelelően a helyi gazdaság fejlesztésének kiemelt akcióterülete a település gazdasági programjának megfelelően. A városvezetés célja a meglévő terület fejlesztésével az iparterület adta új lehetőségek maximális kihasználása, a növekvő terület- és gazdaságfejlesztési potenciál kihasználásával Őrbottyán gazdaságának bővítése, dinamizálása, a vállalkozások működési és fejlesztési feltételeinek javítása, új vállalkozások letelepedésének elősegítése, új munkahelyek teremtése, mindezzel a város fejlesztésére felhasználható helyi bevételeinek növelése. Közvetlen cél a helyi adóbevételek növelése, helyi gazdaság erősítése. Az új gazdasági övezet kialakulásának legfőbb hatása a helyi gazdaságra a területen megtelepedő új vállalkozások számának gyarapodásában, ezáltal az ipari, kereskedelmi, logisztikai, szolgáltatási funkciók számottevő bővülésében nyilvánul meg. A helyi gazdaság erősödése a munkahelyek számának növekedésében is megnyilvánul, javul a helyi foglalkoztatás. A vállalkozások alapításának és működtetésének feltételei javulnak, ami a vállalkozások számának növekedésében is megmutatkozik. A vállalkozássűrűség növekedésének, a funkcióbővülésnek hatása megmutatkozik a lakosság jobb kiszolgálásában is, ezáltal a gazdaságfejlesztési cél hozzájárul az életminőség javításához. Az új gazdasági övezet kialakulásának legfőbb hatása a helyi gazdaságra a területen megtelepedő új vállalkozások számának gyarapodásában, ezáltal az ipari, kereskedelmi, logisztikai, szolgáltatási funkciók számottevő bővülésében nyilvánul meg.

Támogató: Pénzügyminisztérium

Támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatából

Megvalósítás helye: 2162 Őrbottyán, Csomádi út 5001/1, 5001/2, 5001/3, 5001/4, 5001/5 hrsz

Kivitelezést végző cég: ELMŰ Hálózati Kft., további közbeszerzési eljárások lefolytatása előkészítés alatt

A projekt kezdésének dátuma: 2019. január 25.

A projekt befejezésének dátuma: 2020. június 30.

További információ kérhető:
Kmetty Károly polgármester
E-mail: polgarmesterarterieskikacorbottyan.hu
Tel: +36-28-360-044

Csatolt dokumentum: