Vadászterület határok

A Pest Megyei Kormányhivatal ajánlást tesz közzé a 2017. március 1-től 2037. február 28-ig tartó üzemtervi ciklusra

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 11/A.§-a szerint a vadgazdálkodási üzemtervi időszak lejártakor a vadászterület határát újból meg kell állapítani.

A vadászterület határának újbóli megállapításakor a vadászati hatóság a hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó vadászati évének március 31. napjáig, a meglévő vadászterület határokat és a vadgazdálkodási tájegység határait alapul véve, a következő vadgazdálkodási üzemterv időszakára a vadászterület határára vonatkozó ajánlást (a továbbiakban: ajánlás) tesz közzé.
Az ajánlás az érintett vadászterület, valamint az érintett vadászterület tájegységéhez tartozó szomszédos, lejáró üzemtervű vadászterületek térképi megjelenítését, azonosításra alkalmas adatait tartalmazza.
A vadászati hatóság az ajánlást a hirdetőtábláján, és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján legalább harminc napra hirdetmény formájában közzéteszi. A vadászati hatóság kezdeményezi minden érintett település önkormányzatának hirdetőtábláján, illetve elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján a hirdetmény formájában való közzétételt, amelyet az önkormányzat tájékoztató jelleggel legalább harminc napra közzétesz. Az ajánlást érintő vita esetén a vadászati hatóság hirdetőtábláján közzétett dokumentum az irányadó.

Az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosa az ajánlásra

  1. a vadászterület határaival kapcsolatos módosító javaslatot, illetve
  2. új vadászterület kialakítását célzó javaslatot [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: módosító javaslat]

nyújthat be a vadászati hatósághoz a hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó vadászati évének május 15. napjáig.

A földtulajdonos a módosító javaslatot egyedül vagy más földtulajdonossal együtt is benyújthatja.
Ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület határára nem érkezik érvényes módosító javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint hivatalból megállapítja a vadászterület határát.

Az Őrbottyán város területi illetőségébe tartozó 572250 és 580450 rövid kódszámú vadászterület térképét, valamint a területekre vonatkozó hirdetményeket csatolt dokumentumként, PDF formátumban közzétesszük.

Csatolt dokumentumok: