Álláspályázat: üzemeltetési ügyintéző

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 23.

Az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet üzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános adminisztratív irodai feladatok ellátása. A GAMESZ igazgató napi munkájának támogatása. Az intézmény munkájával kapcsolatos nyilvántartások pontos, precíz vezetése. Levelezés és postázás lebonyolítása, ügyfelek fogadása. Munkatársak munkájának segítése és támogatása. Zavartalan titkári-ügyintézői ügymenetet biztosító adminisztratív tevékenység kialakítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) World, Excel, PP, levelezőrendszerek, internet ismerete
 • egészségügyi alkalmasság
 • nagyfokú önállóság
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Emelt szintű szakképesítés, irodai, ügyviteli, asszisztensi
 • Pénzügyi szakképesítés
 • Műszaki szakképesítés
 • Főiskolai, egyetemi végzettség

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • önálló, precíz munkavégzés
 • jó kommunikációs, kapcsolatépítő- és fenntartó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Képesítést igazoló bizonyítványok másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lajszner Paulina nyújt, a 06-28/360-044/5 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 711-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: üzemeltetési ügyintéző.
 • Személyesen: Previák András GAMESZ igazgató, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján a kinevezésről az Őrbottyáni GAMESZ igazgatója dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költségek megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.orbottyan.hu - 2017. február 8.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.