Tájékoztatás a térfigyelő rendszer működésének beindításáról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Őrbottyán Város területén közterületi térfigyelő rendszer működik.

 

A térfigyelő rendszer összesen 15 db kamerából áll.

A térfigyelő rendszer működtetésének célja a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete, a közterület-felügyelő  tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a lakosság, a településen  dolgozók, az ide látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Ktftv.) 7. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján a kamerák elhelyezkedéséről az alábbi tájékoztatást adom:

 

Sorszám

Megnevezés

Kamerák
száma

1.

Fő út-Rákóczi Ferenc utca kereszteződésében lévő körforgalom

6

2.

Vácbottyáni temető, Damjanich utcai parkoló

1

3.

Rákóczi Ferenc utca –Arany János utca kereszteződése,

Kvassay Jenő Általános Iskola előtti terület

3

4.

Őrszentmiklósi temető Csap utcai parkoló

1

5.

Arany János utca, Orvosi rendelő melletti parkoló

1

6.

ITT park

2

7.

Vak Bottyán utca – Hunyadi utca kereszteződés

1

Összesen

 

15

 

Az üzemeltetést az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal végzi, a rendszert a közterület-felügyelő  kezeli.

A rendszer használata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.), a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, a közterület- felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, valamint a jegyző által kiadott Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzat alapján történik. 

A Szabályzat ide kattintva olvasható.

A megfigyelést végző személyek a kamerákat kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrésére, rögzítésére, illetve az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezésére használhatják, ezért fegyelmi felelősséggel tartoznak.

Bízunk benne, hogy a városunkban kialakított Közterületi Térfigyelő Rendszer nagyban hozzájárul a város közbiztonságának javításához.

 

Kmetty Károly

polgármester