Tájékoztató a települési ügysegéddel kapcsolatosan

Tisztelt Ügyfeleink! A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-tõl jelentõs mértékben átalakul.

Hol kell leadni aszociális támogatási kérelmet márciustól?

2015. március 1-jével átalakul a szociális támogatás rendszer.

A változtatás célja, hogy a rászorulók átláthatóbb és igazságosabb keretek között juthassanak hozzá az őket megillető támogatási formákhoz.
 

A járásoktól kérhető támogatások közétartozik:

— a közgyógyellátás,

— az ápolási díj,

— az időskorúak járadéka,

— a munkaképeseknek nyújtandófoglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht),

— a nem munkaképeseknek nyújtandóegészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (korábbi nevén rendszeresszociális segély),

— egészségügyi szolgáltatásra valójogosultság.

A kérelmeket be lehet nyújtani:

— a polgármesteri hivataloknál (ahol eddigis), amelyek továbbítják a járási hivatalok részére,

— járási hivataloknál ügyfélfogadási időben,

— a kormányablakokban,

— a járási hivatalok kirendeltségein,

— a járási hivatalok településiügysegédeinél.


 

 

Járási KISOKOS

 

 

 

 Az eddig jegyzői hatáskörben biztosított aktív korúak ellátása járási hatáskörbe került. Megváltoznak a pénzbeli ellátási formák, a rendszeres szociális segély megszűnik, helyette bevezetésre kerül az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, illetve marad a foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

2015. március 1-én a jegyzőnél aktív korúak ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek átadásra kerülnek, a jogosultság megállapítása vonatkozásában már a járási hivatal jár el.

2015. február 28-ig jogerős határozattal megállapított jogosultak ellátásának továbbfolyósításáról is a járási hivatal gondoskodik.

2015. március hónapra járó - április 5-ig esedékes - támogatási összeg kifizetéséről már a kormányhivatal gondoskodik, postai úton illetve bankszámlára történő utalással.

A jelenlegi ügyfeleknek a hatáskörváltozással összefüggésben nincs teendőjük, az átvételről a járási hivatal, írásban értesítést küld.

Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos kérelmek ügyfélfogadási időben benyújthatók:

- Polgármesteri Hivatalban (helyben)

- Váci Járási Hivatal települési ügysegédeinél (helyben)

- Váci Járási Hivatalban (2600 Vác, Március 15 tér 11.)

- Kormányablakban (2600 Vác, Dr. Csányi L.krt. 16.)

- Váci Járási Hivatal Püspökhatvani Kirendeltségén (2682 Püspökhatvan, Kertsor u.25.)

Az Ön lakóhelyén a települési ügysegéd ügyfélfogadási helyéről és idejéről a Polgármesteri Hivatalban szíveskedjék tájékozódni.

Az ellátássokkal kapcsolatos kérdéseik, észrevételeik megválaszolására az alábbi elérhetőségeken állunk szíves rendelkezésükre: jarasihivatalarterieskikacvac.pmkh.gov.hu e-mail címen, valamint a 06-27/200-510 telefonszámon.

Vác, 2015. február 28.

Dr. Maruszki Gábor
járási hivatalvezető