Tájékoztató a közvilágítási hibák bejelentésével kapcsolatban

Aközvilágítás szolgáltatását az Elmû nyújtja és köteles a hálózati illetveszakaszhibák javítására, azonban az Önkormányzat közvetlen szerzõdésben aKözvil Zrt-vel áll az egyedi hibák kijavítására amely szervezet a teljeshibabejelentés lebonyolítást 3 napos határidõvel vállalta.

Aközvilágítás szolgáltatását az Elmű nyújtja és köteles a hálózati illetveszakaszhibák javítására, azonban az Önkormányzat közvetlen szerződésben aKözvil Zrt-vel áll az egyedi hibák kijavítására amely szervezet a teljeshibabejelentés lebonyolítást 3 napos határidővel vállalta.

Tájékoztatjuka Tisztelt Lakosságot, hogy a fentiekre tekintettel a közvilágítás meghibásodásaivalkapcsolatos bejelentésüket az alábbi telefonszámon tehetik meg minden nap 0-24órában:

Közvil Zrt.Ügyfélszolgálata

06-40-200-817