Tájékoztató jelöltek, jelölő szervezetek részére

A jelöltséghez szükséges ajánlások gyűjtésére szolgáló ajánlóívekről

Tájékoztatom, hogy amennyiben Ön polgármester- vagy képviselőjelölt kíván lenni, a jelöltséghez szükséges ajánlások gyűjtésére szolgáló ajánlóívet a Helyi Választási Irodától igényelhet.

Az ajánlóív igénylésére és a jelölt bejelentésére szolgáló nyomtatványok az alábbi linken tölthetők le:

https://www.valasztas.hu/helyi-onkormanyzati-valasztasok1

Az ajánlóívek igénylésére és átvételére a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 121. § (2) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet 19. §-a alapján 2019. augusztus 24-től (szombat) van lehetőség.

Tájékoztatom, hogy a Helyi Választási Iroda – a Nemzeti Választási Iroda elnökének utasítása alapján – 2019. augusztus 24-én (szombat) 08.00 – 16.00 óra között ügyeletet tart az ajánlóívek iránti igények átvétele és az ajánlóívek kiadása érdekében. Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és kiadására 2019. augusztus 26-tól (hétfő) a hét minden munkanapján munkaidőben (hétfő: 07.00-18.00, kedd-szerda-csütörtök: 07.00-15.00, péntek: 07.00-12.00), ügyfélfogadási időn kívül is van lehetőség.

Polgármester- és képviselőjelölt bejelentésére 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig van lehetőség. A leadott ajánlóíveken szereplő ajánlások ellenőrzését a bejelentéstől számított három napon belül végzi el a Helyi Választási Iroda. A Helyi Választási Bizottság a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon veszi nyilvántartásba.

Az ajánlás gyűjtésére az alábbi szabályok vonatkoznak a Ve. szerint:

„122. § (1) Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. 

(2) Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

(3) Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

(4) Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.

(5) Az ajánlás nem vonható vissza.

(6) Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját - ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát - és aláírását.

123. § (1) Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.

(2) Nem gyűjthető ajánlás:

a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

c) tömegközlekedési eszközön,

d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,

f) egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint

g) a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

(3) Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

(4) Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.”

Kérem, hogy az önkormányzati választással kapcsolatos információk, döntések, meghívók megismerése érdekében figyelje a www.orbottyan.hu oldalon a „Választások 2019” menüpont „Önkormányzati választás” pontját.

Helyi Választási Iroda elérhetőségei: Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal 2162 Őrbottyán, Fő út 99., telefon: 28/360-044, e-mail: jegyzoarterieskikacorbottyan.hu

Gállné Mezősi Szilvia HVI vezető