Tájékoztatás a kéknyelv betegség kitörése miatt elrendelt intézkedésekrõl

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) állategészségügyi nemzeti referencia laboratóriuma kimutatta a kérõdzõ állatokat megbetegítõ kéknyelv-betegség elõfordulását Csongrád megye déli részén.

Kéknyelv betegség miatt elrendelt védőkörzet ésmegfigyelési körzet módosítása

 

Pest Megyei Kormányhivatal

Váci Járási Hivatal

Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-EllenőrzőHivatala

Ügyiratszám: PE-17I/1/1665-20/2014.

 A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági HivatalÁllat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága 2014. november 7-i pozitíveredményű virológiai vizsgálatai alapján újabb szarvasmarha állományokvonatkozásában került megállapításra a kéknyelv betegség. A NemzetiÉlelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi és ÁllatvédelmiIgazgatósága (továbbiakban: NÉBIH ÁÁI) 2014. november 7-én kelt02.3/2827/040/2014. iktatószámú határozatában módosította a védőkörzetbe tartozótelepülések listáját, a 02,3/2827/041/2014. iktatószámú határozatábanmódosította a egfigyelési körzetbe tartozó települések listáját.

Ezek alapján a védőkörzetbe tartozó települések: Acsa, Csomád,Csörög, Dunakeszi, Csővár, Fót, Galgagyörk, Göd, Kismaros, Kisnémedi, Kosd,Nagymaros, Őrbottyán, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Szob, Szokolya,Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót, Verőce,Zebegény.

A megfigyelésikörzetbe tartozó települések:Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kóspallag, Letkés, Márianosztra,Nagybörzsöny, Perőcsény, Tésa, Vámosmikola.

A védőkörzetre vonatkozó szabályok az alábbiak:

- A védőkörzetbe tartozó településekről származófogékony állatoknak (szarvasmarha, juh, kecske, vadon élő kérődző) mástagországba, az ország kéknyelv betegségtől mentes területeire és megfigyelésikörzetbe irányuló szállítása -a szezonálisan vektormentes időszak kihirdetéséig- kizárólag vágóhídra, azonnali vágásra történhet, az 1266/2007/EK rendelet 8.cikk (4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelően. A kiviteli tilalomalól az illetékes Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága(továbbiakban: ÉBÁI) adhat felmentést.

 - Vektormentes időszaak kezdetét követően az 1. pontbanemlített kiszállítás előzetes elkülönítés és szerológiai illetve virológiaivizsgálat után továbbtartási céllal is lehetővé válik.

 - Fogékony állatokból álló szállítámányoknak avédőkörzetből az ország mentes területeire és a megfigyelési körzetbe irányulószállítás esetén külön figyelmet kell fordítani a marhalevélen, illetve ajuh-kecske szállítólevelén és a 87/2012. (VIII.27.) VM rendeletben előírtkisérő iratokon kívül a hatósági állatorvos által kiadott a kéknyelv betegségrevonatkozó kiegészítő igazolásra, amelynek minden esetben kísérnie kell aszállítámányt.

 - Védőkörzeten belüli szállításhoz a szállításrajogosult állatorvosnak igazolnia kell a kéknyelv betegségre vonatkozókiegészítő igazoláson az EK Rendelet 7. cikke által előírt feltételeknekteljesülését. A kiegészítő igazolásnak a marhalevélen, illetve juh-kecskeszállítólevelén és a 87/2012. (VII.27.) VM rendeletben előírt kísérő iratokonkívül kísérnie kell a szállítmányt.

 - A védőkörzetbe tartozó településeken tartottállatvásárra, állatpiacra, állatkiállításra kizárólag a védőkörzetbe tartozótelepülésekről származó fogékony állat szállítható be. Az állatvásár,állatpiac, állatkiállítás területéről az állatok csak a védőkörzeten belülreszállíthatóak.

-Sperma, petesejt és embrió kiszállítása védőkörzetbőlcsak az illetékes ÉBÁI engedélyével lehetséges.

A megfigyelési körzetre vonatkozó szabályok:

 -Megfigyelési körzetbe tartozó településekről származófogékony állatoknak (szarvasmarha, juh, kecske, vadon élő kérődző) másotagországba és az ország kéknyelv betegségtől mentes területeire irányulószállítása - szezonálisan vektormentes időszak kihirdetéséig - kizárólag avágóhídra, azonnali vágásra történhet, az 1266/2007/EK rendelet 8. cikk (4)bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelően. A kiviteli tilalom alól azilletékes ÉBÁI adhat felmentést.

 -A vektormentes időszak kezdetét követően az 1.pontban említett kiszállítás előzetes elkülönítés és szerológiai illetvevirológiai vizsgálat után továbbtartási céllal is lehetővé válik.

 - Fogékony állakotból álló szállítmányoknak amegfigyelsi körzetből az ország mentes területeire irányulő szállítás eseténkülön figyelmet kell fordítani a marhalevélen, illetve a juh-kecskeszállítólevelén és a 87/2012. (VIII.27.) VM rendeletben előírt kísérő iratokonkívül a hatósági állatorvos által kiadott a kéknmyelv betegségre vonatkozókiegészítő igazolásora, amelynek minden esetben kísérnie kell a szállítmányt.

 - A megfigyelési körzteten belüli, vagy avédőkörzetben irányuó szállításhoz a szállításra jogosult állatorvosnakigazolnia kell a kéknyelv betegségre vonatkozó kiegészítő igazoláson az EKRendelet 7. cikke által előírt feltételek teljesülését. A kiegészítőigazolásnak a marhalevélen, illetve a juh-kecske szállítólevelén és a 87/2012.(VII.27.) Vm rendeletben előírt kísérő iratokon kívül kísérnie kell aszállítmányt.

 - A megyfigyelési körzetbe tartozó településekenállatvásárra, állatpiacra, állatkiállításra kizárólag a megfigyelési körzetbetartozó településekről származó fogékony állat szállítható be. Az állatvásár,állatpiac, állatkiállítás területéről az állatok csak a megfigyelési körzetenbelülre vagy védőkörzetbe szállíthatóak.

 - Sperma, petesejt vagy embrió kiszállításamegfigyelési körzetből csak az illetékes ÉBÁI engedélyével lehetséges.

Vác, 2014. november 10.

 

dr. Járosi Linda járási főállatorvos

< br />


 


Mint ismert, szeptember végén a hatóság szigorított állategészségügyi intézkedéseket rendelt el, Csongrád és Békés megye egyes járásaiban megfigyelési zónát állított fel a Dél-Európából terjedő betegség felderítésére. A kéknyelv betegséget okozó vírus kizárólag a kérődző állatokat betegíti meg, más állatfajokra és az emberekre veszélytelen.

 

Két kisebb, Csongrád megyei gazdaság állataiban is kimutatta a kéknyelv vírusával való fertőzöttséget a NÉBIH laborvizsgálata. A szúnyogok által terjesztett vírusos állatbetegségre kizárólag a szarvasmarha, juh és kecske, valamint a vadon élő kérődzők fogékonyak. A magas lázzal járó betegség a kérődző állatok nyelvét, emésztőrendszerét, valamint izomzatát támadja meg. A fertőzött állatoknál az elhullási arány viszonylag alacsony, ám a betegség súlyos szövődményekkel járhat, és sokáig elhúzódhat. Nem kell elhullásokra számítani a kérődző vadállományban, mivel e fajok kevésbé érzékenyek a kéknyelvűségre.

A kéknyelv-betegséget terjesztő vírus az emberi egészségre ártalmatlan. Az emberre az esetlegesen fertőzött állatokból előállított élelmiszerek sem jelentenek veszélyt.

A NÉBIH kéri a szarvasmarhát, juhot vagy kecskét tartó gazdákat, hogy a kéknyelv-betegség tüneteire legyenek fokozott figyelemmel, és gyanú esetén haladéktalanul forduljanak állatorvoshoz vagy a járási állat-egészségügyi hivatalok munkatársaihoz.

 

T ájékoztatás

Határozat

Határozat II.