Szeretnél rendőr lenni?

Jelentkezz most rendészeti szakközépiskolába!

A RENDŐRSÉGRŐL
A Rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme. A Rendőrség védelmet nyújt az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető vagy sértő cselekményekkel szemben, felvilágosítást és segítséget ad a rászorulóknak.

A rendvédelmi hivatás alapelvei a hűség, a nemzeti érdek előnyben részesítése, a méltóság és a tisztesség, az előítéletektől való mentesség, a pártatlanság, a szakszerűség, az együttműködés és az arányosság.

Az egyes szolgálati ágakhoz tatozó tiszthelyettesi és zászlósi szolgálati beosztások és munkakörök betöltéséhez a középiskolai érettségin túl rendészeti szakirányú középfokú végzettség szükséges, melynek megszerzése a rendészeti szakközépiskolákon nyílik lehetőség.
A rendőri pályát választók egy speciális felvételi eljáráson vesznek részt, amely orvosi, pszichológiai, fizikai erőnléti, valamint műveltségi alkalmassági tesztből és feladatokból áll.
A sikeres felvételi eljárás során elért pontszámuk alapján, a kifogástalan életvitel ellenőrzést követően nyerhetnek felvételt a választott rendészeti szakközépiskolába.

A szakközépiskolai képzés nappali iskolai rendszerű, két év időtartamú és magába foglalja a Rendőrség szerveinél töltött gyakorlatot is. A képzést eredményesen befejezők a Rendőrség állományába kerülnek.

A hivatásos pályán a belátható, tervszerű előmenetel biztosított: szaktanfolyam elvégzését követően lehetsz bűnügyi nyomozó vagy akár helyszínelő is.

Amit kínálunk:
• tervszerű, belátható előmenetel;
• új életpálya modell;
• rendőri hivatás;
• változatos szakterületek, kihívások;
• szakmai gyakorlati hely biztosítása;
• B kategóriás vezetői engedély térítésmentes megszerzése;
• állami nyelvvizsga bizonyítvány megszerzéséhez pénzbeli hozzájárulás;
• motiváló ösztöndíjrendszer, tanulói juttatások és szociális támogatások: kollégiumi elhelyezése, háromszori étkezés kedvezményes biztosítása;
• csapatmunka.

Jelentkezési feltételek:
• magyar állampolgárság;
• a jelentkezés évében betöltött 18. életév;
• cselekvőképesség;
• állandó bejelentett belföldi lakóhely;
• büntetlen előélet és kifogástalan életvitel;
• közép- vagy emeltszintű érettségi;
• egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság,

Jelentkezési határidő: 2016. február 15.

Jelentkezz rendőrnek, ha a hivatásos szolgálat vállalása kihívást jelent számodra és jövődet a Rendőrség kötelékében képzeled el.
Keresd fel honlapjaink valamelyikét a részletes felvételi tájékoztató, valamint a jelentkezési lap letöltéséért.

Elérhetőségek:
www.arszki.hu
www.rendeszkepzo-kormend.hu
www.mrszki.hu
www.szrszki.hu
www.police.hu