Szent István utca szilárd burkolattal történő ellátása Őrbottyán Városában

Projekt összefoglaló

Őrbottyán Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a „PM_ONKORMUT_2018 - AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜLETI UTAK SZILÁRD BURKOLATTAL TÖRTÉNŐ KIÉPÍTÉSÉNEK, FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA GAZDASÁGFEJLESZTÉSI CÉLLAL PEST MEGYE TERÜLETÉN” című pályázati felhívásra, amelynek keretében 137,46 millió Ft. támogatási összegben részesült.

Projekt címe: Szent István utca szilárd burkolattal történő ellátása Őrbottyán Városában

Projekt azonosító száma: PM_ONKORMUT_2018/65

Projekt célja:

A projekt keretében a Szent István utca Gárdonyi Géza utcától a Fő útig tartó szakaszának fejlesztése valósul meg, amely jelenleg javított földút. Projekt keretében megvalósítani kívánt támogatható tevékenységek: elsődleges cél a Szent István utcában a szilárd burkolat kiépítése, amelyet 782,5 méteres hosszúságban kívánunk kialakítani. A tervezett műszaki tartalom tartalmazza az út alépítményének kialakítását és térkő burkolattal történő ellátását. Az utca teljes rendezési szélességében a bejárókkal együtt megépítésre kerül. A járdaépítés tervezése és építése is része a tervezési feladatnak, az útépítéssel egy időben kerül kialakításra. Az utca és burkolata kertvárosias lakókörnyezetben elhelyezhető közintézmények és egyéb létesítmények kiszolgálását teszi majd lehetővé. Az új útburkolattal a jelenlegi utca képe teljesen megváltozik, sokkal rendezettebb lesz. Az utcának a Fő út felőli nagyobb része (Fő utca – Mikszáth K utcai szakasz) jelenleg is nehezen járható a meredeksége és a kimosódott földburkolata miatt. A felújítás után jelentős szerepet tölthet be a település közlekedési hálózatában. A gépjármű forgalom egy részét az országos közútról át tudja venni. Projekt keretében megvalósítani kívánt önállóan nem támogatható tevékenységek: a terület lejtése miatt a nagy probléma a csapadékvíz elvezető rendszer hiánya. A projekt keretében 170,5 m hosszúságban egyoldali szikkasztó földmedrű árok kerül kialakításra. Továbbá 440 méteren padkafolyóka, 12 méteren rácsos folyóka készül. Továbbá egyedi tervek alapján 10 méteren szikkasztó csatorna is kialakításra kerül. A csapadékvíz elvezetés megoldásával az esőzések okozta fölcsuszamlások, talajrétegek elmozdulása kiküszöbölhető, így védelmezhető és konzerválható a környezeti állapot. Jelenleg járda nem található az utcának a fejlesztéssel érintett szakaszán. A gyalogosoknak a meglévő javított földúton az időjárástól függetlenül járművekkel egy forgalmi sávban kell közlekedniük, amely kifejezetten balesetveszélyes. A projekt keretében 360 méter hosszan járda kerül kiépítésre. A tervezett járdák szélességében és szerkezetében is megfelelnek az útügyi műszaki előírásokban rögzítetteknek. Az új útszakasz szilárd útburkolatot kap, ezzel az elsőbbségi viszonyok is rendeződnek, amit 16 db új KRESZ táblák kihelyezésével is megerősítünk. Az érintett útszakasz tervezett egészségház felőli oldalára összesen 8 db kerékpártámasz kerül elhelyezésre. A jelenlegi zöldterület rendezetlen, a kijárt nyomvonal mindkét oldali padkai szakasza intenzív növénytelepes, vegyesen bokros, fás rendezetlen terület. A rendezett környezet megteremtése érdekében 806,5 m2-es területen talajcsere után trágyázással kezelt termőréteg kerül beépítésre, majd annak füvesítése valósul meg. Továbbá összesen 22 db fa is telepítésre kerül a projekt keretében. A fejlesztés eredményeként a lakossági közlekedés biztonságosabbá válik, az út nagyobb teherbírású borítása hosszú távú megoldást biztosít a jelenlegi problémák megoldására. A járdaépítéssel a gyalogos közlekedés biztonságossá válik, a csapadékvíz elvezetés fejlesztésével a káresemények megszüntethetők. A zöldterület növelésével és a faültetéssel a zöldterületek növekednek, rendezettebbé válnak, csökken porszennyezés. A település közszolgáltatásainak megközelíthetősége biztonságosabbá válik a lakosság és a gazdasági szereplők számára. A projekt javítja a munkába járás körülményeit, elősegíti a munkahelyek és közszolgáltatások jobb elérését, közvetve javítja a gazdálkodó szervezetek működési feltételeit. Gyorsabbá válik az ügyintézés, amely a gazdasági szereplők mindennapi életében is kedvező változást fog jelenteni. A közintézmények jobb elérhetőségének elsősorban társadalmi hasznai jelentkeznek. A karbantartási költségek csökkenése, illetve a tömegközlekedési lehetőségek jobb elérhetősége (munkába járás körülményeinek javítása) elsősorban gazdasági hasznosságot jelent.

Támogató: Pénzügyminisztérium

Támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatából

Megvalósítás helye: 2162 Őrbottyán, Szent István utca

További információ kérhető:

Kmetty Károly polgármester

E-mail:

Tel: +36-28-360-044

Csatolt dokumentum: