Statisztikai Adatgyûjtés

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,

 

hogy a KSH elnöke által2014. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakosságiadatfelvételeket hajt végre.

A felvételek OrszágosStatisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma, neve ésidőszaka:

1539 Munkaerő-felmérésés kiegészítő felvételei              &nbs p;  2014. 01-12 hó

1942 A lakosság utazásiszokásai             ;           &nbs p;               &nbs p;  2014. 01., 04., 07., 10.

Az adatfelvételt aStatek Kft. igazolvánnyal ellátott összeírói végzik. A mintavételreprezentatív, vagyis a címek kijelölését véletlenszerű kiválasztással hajtjukvégre. A választás nem kötelező.

Az adatfelvételekkizárólag statisztikai célból történnek. A z egyedi adatokat bizalmasankezelik, azok mások számára nem hozzáférhetőek. A felvételek során astatisztikáról szóló 1993. évi XLVI. Törvénynek, valamint az információsönrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvénynek megfelelően járnak el.

A lakosság és azönkormányzat részére munkanapokon 8 és 16.30 óra között a 06-1-345-6676 telefonszámon adunk további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és akutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal biztosíttájékoztatást.
Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, mellyel hozzájárulnak a felméréssikeres végrehajtásához!
      

 

Tisztelettel:

 Benoist György

főosztályvezető